KIRKKOVUODEN 20. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sananl. 9:1-6)
Syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut.

Luemme Sananlaskujen kirjasta.

Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsenpylväisen rakennuksen. Hän on teuraansa teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan sen kukkuloilta: ”Oletko kokematon? Tule silloin tänne!” Ja ymmärtämättömille hän sanoo: ”Tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut. Jättäkää haihattelu, niin menestytte, kulkekaa vakaasti viisauden tietä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 34:2-3, 10-11, 12-13, 14-15. – 9b)

Kertosäe:
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa,
lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi.
Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Kertosäe

Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä!
Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.
Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää,
mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. Kertosäe

Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua!
Minä opetan teille, mitä on Herran pelko,
kuka oletkin, joka tahdot elää
ja rakastat hyviä päiviä. Kertosäe

Varjele kielesi pahasta,
älä päästä huulillesi petoksen sanaa.
Karta pahaa ja tee hyvää,
pyri sopuun, rakenna rauhaa! Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Ef. 5:15-20)
Ymmärtäkää, mikä on Herran tahto.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, katsokaa tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Joh. 6:56)

Halleluja. Halleluja.
Joka syö minun lihani ja juo minun vereni,
pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä, sanoo Herra.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 6:51-58)
Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi kansanjoukolle: ”Minä olen elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on on minun lihani. Minä annan sen, että maailma saisi elää.”

Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: ”Kuinka tuo mies voisi antaa lihansa meidän syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.