KIRKKOVUODEN 21. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Joos. 24:1-2a, 15-17, 18b)
Me tahdomme palvella Herraa, sillä hän on meidän Jumalamme.

Luemme Joosuan kirjasta.

Niinä päivinä Joosua kokosi Sikemiin kaikki Israelin heimot ja kutsui koolle israelilaisten vanhimmat ja päämiehet, tuomarit ja päällysmiehet. Siellä he asettuivat Jumalan eteen.

Joosua sanoi kansalle: ”Jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.”

Silloin kansa vastasi: ”Mekö hylkäisimme Herran ja ryhtyisimme palvelemaan muita jumalia! Onhan Herra, meidän Jumalamme, tuonut meidät ja isämme tänne Egyptistä, orjuuden pesästä. Saimme omin silmin nähdä kaikki suuret tunnusteot, jotka hän teki. Hän varjeli meitä matkalla, kun kuljimme toisten kansojen maiden halki. Me tahdomme palvella Herraa, sillä hän on myös meidän Jumalamme.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23. – 9b)

Kertosäe:
Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa,
lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!
Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi.
Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Kertosäe

Herran silmät katsovat vanhurskaita,
hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.
Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan,
heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä. Kertosäe

Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee
ja pelastaa heidät kaikesta hädästä.
Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Kertosäe

Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta,
mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa.
Herra varjelee häntä,
ei yksikään hänen luunsa murru. Kertosäe

Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa,
tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet.
Herra lunastaa palvelijoidensa sielut.
Niitä, jotka turvaavat häneen, ei kohtaa tuomio. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Ef. 5:21-32)
Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja kirkkoa.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille.

Veljet, alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on kirkon pää, onhan hän kirkon, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin kirkko alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.

Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti kirkkoa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin kirkkoa, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. ”Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.” Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja kirkkoa.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(vrt. Joh. 6:63c, 68c)

Halleluja. Halleluja.
Sinun sanasi, Herra, ovat henki ja elämä.
Sinulla on ikuisen elämän sanat.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 6:60-69)
Kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat: ”Sietämätöntä puhetta. Kuka voi kuunnella tuollaista?” Jeesus tiesi, että hänen sanansa olivat herättäneet opetuslapsissa ärtymystä, ja hän sanoi heille: ”Loukkaako tämä teitä? Miten käykään, jos te näette Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän ennen oli! Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko.” Jeesus tiesi näet alusta alkaen, ketkä eivät uskoneet ja kuka hänet kavaltaisi. Hän jatkoi: ”Juuri siksi sanoinkin teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä sitä hänelle suo.”

Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: ”Aiotteko tekin lähteä?” Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.