KIRKKOVUODEN 22. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(5. Moos. 4:1-2, 6-8)
Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin…
Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan.

Luemme Viidennestä Mooseksen kirjasta.

Mooses sanoi kansalle: ”Kuulkaa, israelilaiset, nyt ne lain käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan. Noudattakaa niitä, niin saatte elää ja voitte ottaa haltuunne sen maan, jonka Herra, teidän isienne Jumala, teille antaa. Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan.

Noudattakaa niitä ja pitäkää ne, sillä ne ovat muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Nämä lait kuullessaan kaikki sanovat: ’Miten viisas ja ymmärtäväinen tuo suuri kansa onkaan.’ Minkä muun suurenkaan kansan jumalat ovat yhtä lähellä omaa kansaansa kuin Herra, meidän Jumalamme? Hän on meitä lähellä aina, kun me häntä rukoilemme. Onko millään muulla suurellakaan kansalla yhtä oikeudenmukaiset käskyt ja säädökset kuin tämä laki, jonka minä teille tänään annan?”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 15:2-3a, 3bc-4ab, 5. – 1a)

Kertosäe:
Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi?

Se, joka on rehellinen ja tekee oikein,
jonka sydän on vilpitön ja puheet totta,
ja joka ei panettele. Kertosäe

Se, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa
eikä saata naapuriaan huonoon huutoon,
joka kaihtaa kunniattomia
mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Kertosäe

Se, joka ei vaadi lainasta korkoa
eikä ota lahjusta viattoman vahingoksi.
Hyvin käy sen, joka näin elää. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Jaak. 1:17-18, 21b-22, 27)
Toteuttakaa sana tekoina.

Luemme apostoli Jaakobin kirjeestä.

Rakkaat veljeni, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan tähtien Isältä, jonka luona ei mikään muutu, ei valo vaihdu varjoksi. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä.

Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne. Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Jaak. 1:18)

Halleluja. Halleluja.
Tahtonsa mukaan Isä synnytti meidät totuuden sanalla,
että olisimme hänen luomistekojensa ensi hedelmä.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 7:1-8, 14-15, 21-23)
Te olette hylänneet Jumalan käskyn
ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.

Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?” Hän vastasi heille: ”Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu: ’Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä.’ Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.”

Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: ”Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.