KIRKKOVUODEN 25. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Viis. 2:12, 17-20)
Tuomitaan hänet häpeälliseen kuolemaan.

Luemme Viisauden kirjasta.

Jumalattomat sanovat: ”Asetutaan väijyksiin, vaanitaan vanhurskasta! Hän on niin rasittava. Hän vastustaa tekojamme, syyttää meitä lain rikkomisesta ja väittää, että emme piittaa kasvatuksesta, jonka olemme saaneet. Katsotaanpa, puhuuko hän totta, otetaan selville, millaisen lopun hän saa. Jos tuo vanhurskas on Jumalan poika, tottahan Jumala pitää hänestä huolen ja pelastaa hänet vastustajien käsistä. Koetellaan häntä, solvataan ja piestään, niin saamme tietää, kuinka tyyni hän on, ja näemme, mitä kaikkea hän sietää. Tuomitaan hänet häpeälliseen kuolemaan! Hänelle kyllä tulee ylhäältä apu – itse hän on sanonut niin.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 54:3-4, 5, 6+8. – 6b)

Kertosäe:
Herra on minun sieluni tuki.

Jumala, pelasta minut nimesi tähden,
hanki minulle oikeus voimallasi!
Jumala, kuule minun rukoukseni,
kuuntele tarkoin, mitä minä sanon. Kertosäe

Röyhkeät miehet kävivät kimppuuni,
sortajat tavoittelevat henkeäni.
He eivät välitä Jumalasta. Kertosäe

Mutta Jumala on auttajani,
Herra on minun tukeni.
Minä uhraan sinulle kiitokseksi,
minä ylistän sinun nimeäsi, Herra, sillä se on hyvä. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Jaak. 3:16-4:3)
Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina,
ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

Luemme apostoli Jaakobin kirjeestä.

Rakkaani, siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.

Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne. Te himoitsette, mutta jäätte vaille, kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääräänne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(vrt. 2. Tess. 2:14)

Halleluja. Halleluja.
Evankeliumin kautta Jumala kutsui meidät
Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 9:30-37)
Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin…
Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava kaikkien palvelija.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät vuorelta ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: ”Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.” Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä.

He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: ”Mistä te matkalla keskustelitte?” He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: ”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.” Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi: ”Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.