KIRKKOVUODEN 27. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(1. Moos. 2:18-24)
He tulevat yhdeksi lihaksi.

Luemme Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

Herra Jumala sanoi: ”Ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen.” Ja Herra Jumala muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen luo nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi. Ja jokainen elävä olento sai sen nimen, jolla ihminen sitä kutsui. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania.

Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: ”Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: miehestä hänet on otettu.” Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 128:1-2, 3, 4-5a, 5b-6. – vrt. 5)

Kertosäe:
Herra siunatkoon meitä koko elämämme ajan.

Onnellinen se, joka pelkää Herraa,
se, joka vaeltaa hänen teitään.
Saat nauttia työsi hedelmistä,
hyvä on osasi, sinä onnellinen! Kertosäe

Vaimosi, sinun talosi emäntä,
kukoistaa kuin viiniköynnös,
lapsia on pöytäsi ympärillä
kuin oliivipuun juurella vesoja. Kertosäe

Tällaisen siunauksen ja onnen
saa mies, joka pelkää Herraa.
Siionin Herra siunatkoon sinua! Kertosäe

Koko elämäsi ajan
sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa,
sinä saat nähdä lastesi lapset.
Rauha ja menestys Israelille! Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Hepr. 2:9-11)
Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä.

Luemme kirjeestä heprealaisille.

Veljet, me näemme, että tuo ”lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu”, Jeesus, on kuoleman tuskat kärsittyään ”seppelöity kirkkaudella ja kunnialla”. Jumalan armosta hän maistoi kuolemaa kaikkien puolesta. Hän, jonka tähden ja jonka kautta kaikki on, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen, ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perilleviejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä; siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(1. Joh. 4:12)

Halleluja. Halleluja.
Jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä
ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Mark. 10:2-16)
Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesuksen luokse tuli fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa. Hän vastasi heille: ”Mitä Mooses on siitä säätänyt?” He sanoivat: ”Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon.” Silloin Jeesus sanoi: ”Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi liha. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille: ”Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.”

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.” Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa. 

Tai lyhyempi muoto:

(Mark. 10:2-12)
Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Markuksen mukaan. 

Siihen aikaan Jeesuksen luokse tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa. Hän vastasi heille: ”Mitä Mooses on siitä säätänyt?” He sanoivat: ”Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon.” Silloin Jeesus sanoi: ”Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi liha. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”

Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. Jeesus sanoi heille: ”Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.