PÄÄSIÄISEN 3. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Ap.t. 3:13-15, 17-19)
Te surmasitte elämän ruhtinaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä Pietari sanoi kansalle: ”Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen palvelijansa Jeesuksen, hänet, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, vaikka Pilatus oli päättänyt vapauttaa hänet. Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurskaan, ja pyysitte vapaaksi murhamiehen. Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista; me olemme sen todistajia.

Minä kyllä tiedän, veljet, että te niin kuin hallitusmiehennekin teitte tietämättömyyttänne sen, minkä teitte. Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Kristuksensa tuli kärsiä ja kuolla. Tehkää siis parannus ja kääntykää, jotta teidän syntinne pyyhittäisiin pois.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 4:2, 4, 7, 9. – 7b)

Kertosäe:
Herra, käännä meihin kasvojesi valo.

Tai:
Halleluja.

Vastaa minulle, kun huudan sinua,
vanhurskauteni Jumala,
sinä avaat minulle tien ahdingosta.
Ole minulle armollinen ja kuule rukoukseni! Kertosäe

Tietäkää: Herra tekee pyhälleen ihmeellisiä tekoja.
Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi. Kertosäe

Monet sanovat: ”Kunpa saisimme osaksemme menestystä!”
Herra, käännä meihin kasvojesi valo. Kertosäe

Rauhassa menen levolle ja nukahdan.
Sinä, Herra, yksin annat minun elää turvassa. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Joh. 2:1-5a)
Hän on meidän syntiemme sovittaja,
eikä vain meidän vaan koko maailman.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Rakkaat lapset! Kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas: Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman.

Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(vrt. Luuk. 24:32)

Halleluja. Halleluja.
Herra Jeesus, avaa meille kirjoitusten sanat;
anna sydämemme hehkua innosta, kun puhut meille.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 24:35-48)
Näin on kirjoitettu: Kristuksen tuli kärsiä kuolema
ja kolmantena päivänä nousta kuolleista.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan kaksi opetuslasta kertoivat, mitä matkalla oli tapahtunut ja miten he olivat tunteneet Jeesuksen, kun hän mursi leivän. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi: ”Rauha teille.” He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: ”Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.” Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?” He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi.

Jeesus sanoi heille: ”Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.