PÄÄSIÄISEN 5. SUNNUNTAI – VUOSI B

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Ap.t. 9:26-31)
Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran.

Luemme Apostolien teoista.

Niinä päivinä, Jerusalemiin saavuttuaan, Saul yritti liittyä opetuslasten joukkoon, mutta kaikki pelkäsivät häntä eivätkä uskoneet, että hänestä oli tullut opetuslapsi. Silloin Barnabas tuli hänen avukseen ja vei hänet apostolien luo. Hän kertoi heille, kuinka Saul oli tiellä nähnyt Herran, kuinka Herra oli puhunut hänelle ja kuinka hän Damaskoksessa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimessä. Sen jälkeen Saul eli ja vaikutti heidän parissaan Jerusalemissa. Rohkeasti hän julisti Herran nimessä. Hän puhui myös kreikankielisille juutalaisille ja väitteli heidän kanssaan, mutta he yrittivät tappaa hänet. Kun uskonveljet saivat tietää tämän, he veivät Saulin Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsokseen.

Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 22:26b-27, 28+30, 31-32. – 26a)

Kertosäe:
Herra, sinua minä ylistän suuren
seurakunnan keskellä.

Tai:
Halleluja.

Sinua pelkäävien edessä lunastan lupaukseni.
Köyhät syökööt ja tulkoot kylläisiksi,
Herraa etsivät ylistäkööt häntä!
Eläköön sydämenne iankaikkisesti! Kertosäe

Muistakoot kaikki maan ääret tämän teon
ja palatkoot Herran luo.
Kumartakoot häntä myös vieraat heimot,
häntä kumartakoot maan mahtavat,
hänen eteensä langetkoot kaikki,
jotka maan tomuun vaipuvat. Kertosäe

Minun sieluni elää hänelle,
jälkeläiseni palvelevat häntä.
Tulevalle sukupolvelle kerrotaan Herrasta,
ja vastedes syntyvälle kansalle
he julistavat hänen vanhurskauttaan,
sillä hän on tämän tehnyt. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Joh. 3:18-24)
Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa ja rakastaa.

Luemme apostoli Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä.

Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Rakkaat ystävät, jos sydämemme ei meitä syytä, me voimme rohkeasti lähestyä Jumalaa. Ja mitä pyydämmekin, sen me häneltä saamme, koska noudatamme hänen käskyjään ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista.

Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(vrt. Joh. 15:4a, 5b)

Halleluja. Halleluja.
Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, sanoo Herra.
Se, joka pysyy minussa, tuottaa paljon hedelmää.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 15:1-8)
Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn,
tuottaa paljon hedelmää.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekään, ellette pysy minussa.

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joka ei pysy minussa, on kuin irronnut oksa: se heitetään pois, ja se kuivuu. Kuivat oksat kerätään ja viskataan tuleen, ja ne palavat poroksi.

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.