ADVENTIN 1. SUNNUNTAI – VUOSI C

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jer. 33:14-16)
Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso.

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

”Aika tulee”, sanoo Herra, ”jolloin minä täytän Israelin ja Juudan heimoille antamani lupauksen. Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee Vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Niinä päivinä Juuda saa avun, ja Jerusalem elää turvassa. Häntä kutsutaan tällä nimellä: ’Herra on meidän vanhurskautemme’.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 25:4-5ab, 8-9, 10+14. – 1)

Kertosäe:
Sinun puoleesi, Herra, minä kohotan sieluni.

Herra, osoita minulle tiesi,
opeta minua kulkemaan polkujasi.
Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Kertosäe

Hyvä ja oikeamielinen on Herra,
hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden,
hän opettaa köyhille tiensä. Kertosäe

Kaikki Herran tiet ovat armo ja totuus
niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa.
Herra ilmoittaa suunnitelmansa niille, jotka häntä pelkäävät,
ja he tulevat tuntemaan, millainen on hänen liittonsa. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Tess. 3:12-4:2)
Herra vahvistakoon teidän sydämenne Kristuksen tullessa.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille.

Veljet, lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan – niin kuin mekin rakastamme teitä – ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa.

Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Ps. 85:8)

Halleluja. Halleluja.
Herra, osoita meille laupeutesi, pelasta meidät!
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 21:25-28, 34-36)
Teidän vapautuksenne on lähellä.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.

Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.