KIRKKOVUODEN 12. SUNNUNTAI – VUOSI C

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sak. 12:10-11, 13:1)
He kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet.

Luemme profeetta Sakarjan kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad-Rimmonia Megiddon laaksossa. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 63:2, 3-4, 5-6, 8-9. – 2b)

Kertosäe:
Sieluni janoaa sinua, Herra, minun Jumalani.

Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan.
Sieluni janoaa sinua,
ruumiini ikävöi sinua
ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Kertosäe

Pyhäkössä saan nähdä sinut,
kokea sinun voimasi ja kirkkautesi.
Suurempi kuin elämä on sinun armosi.
Minun huuleni ylistävät sinua. Kertosäe

Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän,
minä kohotan käteni sinun nimeesi.
Sinä ravitset minut kuin parhaissa pidoissa,
ja minä ylistän sinua riemuitsevin huulin. Kertosäe

Sinä olet tullut avukseni,
ja minä saan riemuita siipiesi suojassa.
Koko voimallani minä tarraudun sinuun,
ja sinun oikea kätesi tukee minua. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Gal. 3:26-29)
Kaikki te, jotka olette kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä galatalaisille.

Veljet, te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Joh. 10:27)

Halleluja. Halleluja.
Minun lampaani kuulevat minun ääneni, sanoo Herra,
ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 9:18-24)
Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.
Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon.

Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: ”Kuka minä ihmisten mielestä olen?” He vastasivat: ”Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” Pietari vastasi: ”Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.” Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään ja sanoi: ”Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.”

Jeesus sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.