KIRKKOVUODEN 6. SUNNUNTAI – VUOSI C

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Jer. 17:5-8)
Kirottu on se, joka turvaa ihmisiin;
siunattu on se, joka luottaa Herraan.

Luemme profeetta Jeremian kirjasta.

Näin sanoo Herra: ”Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin, katoavaisten ihmisten voimaan, mies, jonka sydän luopuu Herrasta! Hän on kuin piikkipensas, joka yksin kituu aavikolla, kasvaa kivierämaassa, suolaisella kamaralla, missä kukaan ei asu.

Siunattu on se mies, joka luottaa Herraan ja panee turvansa häneen! Hän on kuin puron partaalle istutettu puu, joka kurottaa juurensa veteen. Ei se pelkää helteen tuloa, sen lehvät pysyvät aina vihreinä. Vaikka tulee kuiva vuosi, ei sillä ole mitään hätää, silloinkin se kantaa hedelmää.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 1:1-2, 3, 4+6. – Ps. 40:5a)

Kertosäe:
Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan.

Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin,
ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa
vaan löytää ilonsa Herran laista,
tutkii sitä päivin ja öin. Kertosäe

Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu:
se antaa hedelmän ajallaan,
eivätkä sen lehdet lakastu.
Hän menestyy kaikissa toimissaan. Kertosäe

Niin ei käy jumalattomien.
He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
Herra tuntee vanhurskaiden tien,
mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Kor. 15:12, 16-20)
Ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on turha.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Luuk. 6:23ab)

Halleluja. Halleluja.
Iloitkaa ja riemuitkaa, sanoo Herra,
sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 6:17, 20-26)
Autuaita olette te köyhät; voi teitä, te rikkaat.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä kahdentoista opetuslapsensa kanssa ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta.

Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: ”Autuaita olette te köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne: teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette: te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille.

Mutta te rikkaat – voi teitä! Te olette jo lohdutuksenne saaneet. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset! Te näette vielä nälkää. Voi teitä, jotka nyt nauratte! Te saatte surra ja itkeä. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.