KIRKKOVUODEN 8. SUNNUNTAI – VUOSI C

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sir. 27:4-7)
Älä kiittele ketään, ennen kuin olet kuunnellut häntä.

Luemme Sirakin kirjasta.

Kun seulaa ravistetaan, roskat jäävät siihen, kun ihminen puhuu, roskapuhe erottuu. Savenvalajan astiat koettelee uuni, ihminen koetellaan puheidensa mukaan. Puu kantaa hedelmää hoidon mukaisesti, puhe ihmisen ajatusten mukaan. Älä kiittele ketään, ennen kuin olet kuunnellut häntä, sillä puheistaan ihminen punnitaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 92:2-3, 13-14, 15-16. – vrt. 2a)

Kertosäe:
Hyvä on kiittää sinua, Herra.

Hyvä on kiittää Herraa,
laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.
Hyvä on aamulla kertoa armostasi
ja illalla uskollisuudestasi. Kertosäe

Vanhurskaat kukoistavat kuin palmupuu,
kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.
Heidät on istutettu Herran temppeliin,
he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. Kertosäe

Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat,
kertovat Herran oikeamielisyydestä.
Herra on minun turvakallioni,
hänessä ei vääryyttä ole. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(1. Kor. 15:54-58)
Jumala antaa meille voiton Jeesuksen Kristuksen kautta.

Luemme apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

Veljet, kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema?” Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta!

Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(Fil. 2:15d, 16a)

Halleluja. Halleluja.
Te loistatte kuin tähdet maailmassa,
kun pidätte esillä elämän sanaa.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Luuk. 6:39-45)
Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Luukkaan mukaan.

Siihen aikaan Jeesus puhui opetuslapsilleen vertauksin: ”Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen.

Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi’? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.