HELLUNTAIN JÄLKEINEN SUNNUNTAI

PYHÄ KOLMINAISUUS, JUHLAPYHÄ – VUOSI C

ENSIMMÄINEN LUKUKAPPALE
(Sananl. 8:22-31)
Ennen kuin maata oli, viisaus oli jo syntynyt.

Luemme Sananlaskujen kirjasta.

Näin puhuu Jumalan viisaus: ”Minut Herra loi ennen kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin, ennen kuin hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle, kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Vuoropsalmi
(Ps. 8:4-5, 6-7, 8-9. – 2a)

Kertosäe:
Herra, meidän Jumalamme, 
kuinka suuri onkaan sinun nimesi maan päällä!

Kun minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä,
kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen –
mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat.
Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Kertosäe

Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon,
seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. 
Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi,
asetit kaiken hänen valtaansa: Kertosäe

lampaat ja härät, kaiken karjan,
metsän villit eläimet,
taivaan linnut ja meren kalat,
kaikki vesissä liikkuvat. Kertosäe

TOINEN LUKUKAPPALE
(Room. 5:1-5)
Pääsy Jumalan luo Kristuksen kautta Hengen vuodattamassa rakkaudessa.

Luemme apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille.

Veljet, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.

Halleluja
(vrt. Ilm. 1:8)

Halleluja. Halleluja.
Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
Jumalalle, joka on, joka oli ja joka on tuleva.
Halleluja.

EVANKELIUMI
(Joh. 16:12-15)
Kaikki, mikä on Isän, on myös minun.
Henki saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.

+ Luemme pyhästä evankeliumista Johanneksen mukaan.

Siihen aikaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on Isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa.”

Tämä on Herran (Jumalan) sanaa.