Muita hiippakunnallisia tahoja

Pappisseminaari

Hiippakunnallinen lähetysseminaari Redemptoris Mater

(stiftets missionsseminar; Diocesan Missionary Seminary)

Maisterintie 6 B, 02701 Kauniainen
puh. 050-5377775
email: redemptoris.mater(at)katolinen.fi
pankkiyhteys: FI95 1014 3000 2291 34

Rehtori (rektor; Rector)
Marco Pasinato
Vararehtori
Federico Spanò

Kutsumus papiksi

Jos naimaton katolinen mies tuntee saaneensa Jumalalta kutsun pappeuteen Helsingin hiippakunnassa, hänen on hyvä keskustella asiasta ensiksi katolisen papin kanssa. Oman seurakunnan kirkkoherra voi ohjata häntä eteenpäin ja lopulta esitellä asian piispalle.

Helsingin hiippakunnassa toimii neokatekumenaalisen tien ohjauksessa oleva Redemptoris Mater -seminaari. Muut kuin neokatekumenaalisen tien seminaristit Helsingin hiippakunta lähettää opiskelemaan ulkomaille piispan sopivaksi katsomaan seminaariin ja yliopistoon (esimerkiksi Roomaan).

Kutsumus sääntökuntaelämään

Jos naimaton katolinen mies tai nainen tuntee saaneensa Jumalalta sääntökuntakutsumuksen, hän ottaa yhteyttä kyseiseen sääntökuntaan. Kukin sääntökunta päättää omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaisesti kokelaiden hyväksymisestä ja kouluttamisesta.

Hiippakunnan muita toimielimiä

(övriga organ; other organs)

Hiippakunnan liturginen toimikunta

(Stiftets liturgiska nämnd; Diocesan Liturgical Commission)

Rehbinderintie 21, 00150 Helsinki

Jäsenet

piispa Raimo Goyarrola
emerituspiispa Teemu Sippo SCJ
Markku Koponen
Juho Kyntäjä
Miika Miettunen
Katri Tenhunen
Marko Tervaportti

Historia- ja taidetoimikunta

(Stiftets nämnd för historia och konst; Diocesan Commission for History and Art)

Jäsenet

piispa Teemu Sippo SCJ (pj.), Santina Ambrosini, Benito Casagrande, Diana Kaley

Lähetystyöasioiden hoitaja

(Ansvarig för missionsärenden; Responsible for Missionary Affairs)

isä Tri Nguyen
pankkiyhteys: FI09 1745 3000 1270 60

Hiippakunnan edustajia

(stiftets representanter; Representatives of the Diocese)

Suomen ekumeeninen neuvosto

(Ekumeniska rådet i Finland; The Finnish Ecumenical Council)

Neuvosto piispa Teemu Sippo SCJ, yleisvikaari Raimo Goyarrola; hallitus Raimo Goyarrola (varajäsen Gabriel Salmela OP); teologisen ja opillisen keskustelun jaosto Toan Tri Nguyen; yhteiskunnallisten asioiden jaosto Gabriel Salmela OP; paikallisekumenian jaosto Federico Spanò; kasvatusasioiden jaosto Osmo Vartiainen; lapsi- ja nuorisotyön jaosto Miira Kuhlberg; yhdenvertaisuusjaosto Katarina Finnilä

Yleisradion hartausohjelmien valvontaelin

(Övervakningsorganet för andliga program; Supervising Body for the Devotional Programmes)

Marko Tervaportti (Alpo Penttinen)

Kristliga radioutskottet

(Ruotsinkielisten radiohartauksien valiokunta; Committee for Radio Programmes in Swedish)

Marko Pitkäniemi (Manuel Airava)

Autuaan Hemmingin pyhäksijulistamisprosessi

Postulatore
Raimo Goyarrola

Erityissielunhoito

(Specialsjälavård; Special Pastoral Assignments)

Yhteyspappi Puolustusvoimia varten

(Kontaktpräst för Försvarsmakten; Contact Priest for the Finnish Defence Forces)

Raimo Goyarrola
email: raimo.goyarrola(at)katolinen.fi

African Catholic Chaplaincy

Afrikkalaisten katolinen sielunhoitoyhteisö

Leonard Wobilla Shwei

– Lisätietoja

Keskukset

(Centra)

Studium Catholicum

(kirjasto)

Ritarikatu 3 b A 4, 00170 Helsinki

puh.: 09-61206711
email: kirjasto(at)studium.fi
kotisivu: www.studium.fi

Katso kirjaston aukioloajat kotisivulta.

Säätiön pankkiyhteys (fondens bankförbindelse; Bank Account of the Fund): FI40 2001 2001 0002 81

Suomen Caritas

(avustustyö)

Kuusitie 6, 00270 Helsinki
puh. 0400-911874

email: caritas(at)caritas.fi
kotisivu: www.caritas.fi
pankkiyhteys: FI73 8000 1270 1545 04

Puheenjohtaja: Larissa Franz-Koivisto
Koordinaattori: Adriana Saarialho
Viestintä- ja projektiasiantuntija: Laura Koskelainen
Kehitysyhteistyön asiantuntija: Laura Silver
Sosiaalineuvoja: Hannele Liukkonen

Jäsenmaksu

Tue seurakuntasi toimintaa. Tietoa jäsenmaksusta.