Paavi kutsuu ruusukkorukoukseen toukokuussa

Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen kirje uskoville
vuoden 2020 toukokuuta varten

Rakkaat veljet ja sisaret!

Toukokuu lähestyy. Se on aika, jolloin Jumalan kansa ilmaisee erityisen voimakkaalla tavalla rakkautensa ja hartautensa autuasta Neitsyt Mariaa kohtaan. Perinteisesti toukokuussa on perheissä rukoiltu ruusukkoa. Pandemian takia asetetut rajoitukset ovat opettaneet meitä arvostamaan tätä perheyhteyttä vielä enemmän, myös hengellisesti.

Tästä syystä haluan rohkaista kaikkia löytämään uudelleen ruusukon rukoilemisen kauneuden kodeissaan toukokuun aikana. Sen voi tehdä yhdessä tai yksinään; jokainen voi itse harkita, miten sen parhaiten tekee, mahdollisesti kummallakin tavalla. Tärkeintä on yksinkertaisuus. Myös internetistä löytää helposti hyviä rukousohjeita [ruusukko suomeksi, ruotsiksiDE – EN – ES – FR – IT – PT].

Olen laatinut myös kaksi Neitsyt Marialle osoitettua rukousta, jotka voi rukoilla ruusukon lopuksi, niin kuin minäkin aion tehdä toukokuun ajan hengellisessä yhteydessä teidän kaikkien kanssanne. Rukoukset on liitetty tämän kirjeen oheen, jotta ne ovat kaikkien saatavilla.

Rakkaat veljet ja sisaret, Kristuksen kasvojen mietiskely Marian, meidän äitimme, sydämen kanssa tekee meistä yhä vahvemman hengellisen perheen ja auttaa meitä selviämään tästä koetuksen ajasta. Rukoilen teidän kaikkien puolesta, erityisesti eniten kärsivien puolesta, ja pyydän teitä rukoilemaan myös minun puolestani. Kiitän teitä ja sydämestäni annan teille siunaukseni.

Roomassa, Pyhän Johanneksen lateraanikirkossa,
25. huhtikuuta 2020, pyhän evankelista Markuksen juhlana

Paavi Franciscus

Ensimmäinen rukous Marialle

Maria,
sinä loistat alati matkallamme
pelastuksen ja toivon merkkinä.
Me käännymme sinun puoleesi,
joka olet sairaiden parantuminen:
ristin juurella sinä liityit Jeesuksen kärsimykseen
ja pysyit lujana uskossasi.

”Rooman kansan suojelija”,
sinä tunnet meidän tarpeemme,
ja me tiedämme, että sinä suot ne meille,
niin että aivan kuin Galilean Kaanassa
ilo ja juhlinta voisivat jatkua
tämän koettelemuksen ajan jälkeen.

Jumalan rakkauden äiti,
auta meitä suostumaan Isän tahtoon
ja tekemään niin kuin Jeesus opettaa.
Sillä hän otti omakseen meidän kärsimyksemme
ja kantaakseen meidän kipumme
niin että me ristin kautta
pääsisimme ylösnousemuksen iloon.
Aamen.

Sinun turviisi pakenemme pyhä Jumalansynnyttäjä,
älä hylkää rukouksiamme hädässä,
vaan vapauta meidät aina kaikista vaaroista,
kunniakas ja siunattu Neitsyt.

Toinen rukous Marialle

”Sinun turviisi pakenemme, pyhä Jumalansynnyttäjä.”

Nykyisessä murheellisessa tilanteessa, kun koko maailmassa vallitsee kärsimyksen ja ahdistuksen henki, me pakenemme sinun luoksesi, Jumalan ja meidän äitimme, ja etsimme turvaa sinun suojeluksestasi.

Neitsyt Maria, käännä laupiaat silmäsi meidän puoleemme tämän koronapandemian aikana. Lohduta niitä, jotka surevat ja itkevät kuolleita rakkaitaan; joskus heidät on haudattu tavoilla, jotka tuottavat sielullemme tuskaa. Tue niitä, jotka ovat huolissaan sairastuneista läheisistään, mutta eivät pääse heidän luokseen, jotta tauti ei pääsisi leviämään. Anna luottamusta niille, jotka ovat huolissaan tulevaisuuden epävarmuudesta ja vaikutuksista talouteen ja työllisyyteen.

Jumalan ja meidän äitimme, rukoile puolestamme Jumalaa, kaiken armon Isää, että tämä suuri kärsimys loppuisi ja että jälleen koittaisi toivon ja rauhan aika. Ano jumalalliselta Pojaltasi, niin kuin Kaanassa, että sairaiden ja uhrien perheet saisivat lohdutusta ja heidän sydämensä vahvistuisivat uudella luottamuksella.

Suojele lääkäreitä, hoitajia, terveydenhoitoalan työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka ovat tämän hätätilan etulinjassa ja riskeeraavat oman henkensä pelastaaksen toisia. Tue heidän sankarillista toimintaansa ja anna heille voimaa, hyvyyttä ja terveyttä myös jatkossa.

Ole lähellä niitä, jotka auttavat sairaita päivin ja öin, ja pappeja, jotka huolehtiessaan sieluista yrittävät auttaa ja tukea kaikkia evankeliumille uskollisina.

Pyhä Neitsyt, valaise niiden miesten ja naisten mielet, jotka tekevät tieteellistä tutkimusta, että he löytäisivät tehokkaita ratkaisuja tämän viruksen voittamiseksi.

Tue kansojen johtajia, niin että he viisaasti, huolehtien ja anteliaasti auttaisivat niitä, joilta puuttuvat välttämättömät elämän edellytykset, ja että he tekisivät yhteiskunnallisia ja taloudellisia suunnitelmia kaukonäköisesti ja solidaarisesti.

Kaikkeinpyhin Maria, herätä omatuntomme, jotta valtavat varat, joita käytetään aseiden kehittämiseen ja hankkimiseen, käytettäisiin sen sijaan edistämään tehokasta tutkimusta, jonka avulla voidaan estää vastaavien tragedioiden syntyminen tulevaisuudessa.

Rakas äiti, auta meitä ymmärtämään, että me kaikki olemme yhden suuren perheen jäseniä, ja tunnistamaan se side, joka meitä yhdistää, niin että me veljeyden ja solidaarisuuden hengessä voisimme lievittää köyhyydestä ja hädästä syntyviä ongelmia. Tee meistä vahvoja uskossamme, kestäviä palvelualttiudessamme ja anna meidän aina pysyä vahvoina rukouksessa.

Maria, murheellisten lohduttaja, ota huomaasi kaikki hädässä olevat lapsesi ja rukoile, että Jumala ojentaisi kaikkivaltiaan kätensä ja vapauttaisi meidät tästä kauhistuttavasta pandemiasta, niin että elämä voisi jatkaa rauhallisesti normaalia kulkuaan.

Sinun puoleesi, joka loistat matkallamme pelastuksen ja toivon merkkinä, me nyt käännymme, oi lempeä, oi uskollinen, oi ihana Neitsyt Maria. Aamen.