Paavi tapasi Irlannin piispat

Vatikaanin lehdistöosaston tiedonanto paavi Benedictuksen ja Irlannin katolisten piispojen tapaamisesta:

Helmikuun 15. ja 16. päivinä pyhä isä tapasi Irlannin piispat ja Rooman kuurian vanhempia jäseniä keskustellakseen siitä vakavasta tilanteesta, joka on kohdannut Irlannin kirkkoa. Yhdessä he tutkivat Irlannin kirkon johtajien kykenemättömyyttä toimia tehokkaasti tapauksissa, jotka koskivat joidenkin pappien ja sääntökuntalaisten syyllistymistä nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Kaikki läsnäolleet myönsivät, että tämä vakava kriisi on johtanut luottamuksen romahtamiseen Irlannissa toimivan katolisen kirkon johtoa kohtaan ja vahingoittanut sen antamaa todistusta evankeliumista ja sen moraaliopetusta.

Tapaamisessa vallitsi rukouksen ja veljeyden henki, ja sen suora ja avoin ilmapiiri antoi johdatusta ja tukea piispoille heidän pyrkimyksessään hoitaa tilannetta hiippakunnissaan.

Aamulla 15. helmikuuta pyhän isän pitämän lyhyen johdannon jälkeen jokainen piispa kertoi omista huomioistaan ja esitti suosituksensa. Piispat puhuivat suoraan siitä kivusta ja vihasta, petoksesta, skandaalista ja häpeästä, jota hyväksikäytetyt olivat ilmaisseet heille monissa eri tilanteissa. Maallikoiden, pappien ja sääntökuntalaisten tuntemukset olivat keskenään hyvin samanlaiset tätä rikosta kohtaan.

Piispat myös kuvasivat sitä tukea, jota nykytilanteessa osoittivat tuhannet koulutetut ja asiaan omistautuneet seurakuntien vapaaehtoiset maallikot lasten turvallisuuden takaamiseksi kaikessa kirkon tekemässä työssä. He korostivat, että koska ei ollut epäilystäkään siitä, että arvostelukyvyn pettämistä ja laiminlyöntejä oli tapahtunut keskeisissä asioissa, nyt oli ryhdytty vahvoihin toimenpiteisiin lasten ja nuorten turvallisuuden takaamiseksi. He myös painottivat sitoutumista yhteistyöhön sekä Pohjois- että Etelä-Irlannin lakisääteisten viranomaisten kanssa sekä Irlannissa toimivan katolisen kirkon kansallisen lasten turvallisuuden neuvoston kanssa sen takaamiseksi, että kirkossa noudatetaan parhaita mahdollisia standardeja, menettelytapoja ja käytäntöjä näissä asioissa.

Pyhä isä puolestaan huomautti, että lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole vain inhottava rikos vaan myös raskas synti, joka loukkaa Jumalaa ja haavoittaa hänen kuvakseen luodun ihmisen arvokkuutta. Koska nykyistä tuskallista tilannetta ei saada muuttumaan helposti, hän kehotti piispoja käsittelemään menneisyyden ongelmia määrätietoisesti ja kohtaamaan nykyisen kriisin rehellisesti ja rohkeasti. Paavi myös toivoi, että tapaaminen vahvistaisi piispojen yhteyttä toisiinsa ja auttaisi heitä puhumaan yksimielisesti niistä konkreettisista askelista, joilla yritetään tuoda apua hyväksikäytetyille. Hän myös rohkaisi uudistumiseen uskossa Kristukseen ja palauttamaan kirkon hengellisen ja moraalisen uskottavuuden.

Pyhä isä myös viittasi yleisempään kirkkoa vahingoittavaan uskon kriisiin, ja hän liitti sen ihmispersoonan kunnioittamisen puutteeseen ja siihen, kuinka uskon heikkeneminen on ollut merkittävä tekijä alaikäisten seksuaalisessa hyväksikäytössä. Hän korosti koko asian vaativan syvempää teologista pohdiskelua ja kutsui syvempään inhimilliseen, hengelliseen, akateemiseen ja pastoraaliseen valmentautumiseen sekä pappiskandidaatteja että sääntökuntien kandidaatteja, ja myös jo vihittyä ja lupaukset antaneita.

Piispoilla oli mahdollisuus tutustua paavin Irlannin katolilaisille valmistelemaan paimenkirjeeseen ja keskustella siitä. Paavi ottaa huomioon piispojen kommentit ja viimeistelee kirjeen, joka julkaistaan nyt alkavan paaston aikana.

Keskustelut päättyivät tiistaiaamuna 16. helmikuuta 2010. Piispojen ollessa palaamassa hiippakuntiinsa pyhä isä rukoili, että tämä paastonaika olisi erityinen aika pyytää Jumalan armon ja Pyhän Hengen pyhyyden ja voiman lahjojen vuodattamista Irlannin kirkolle.

KATT/VIS