Paavin puhe suomalaisvaltuuskunnalle 17.1.2013

Paavi Benedictus XVI:n puhe suomalaiselle ekumeeniselle valtuuskunnalle 17.1.2013

Teidän korkeutenne, teidän ylhäisyytenne, rakkaat ystävät!

Jälleen kerran olen iloinen toivottaessani tervetulleksi ekumeenisen valtuuskuntanne jokavuotiselle vierailullenne Roomaan Suomen kansallispyhimyksen pyhän Henrikin juhlan yhteydessä. On sopivaa, että tapaamme toisemme kristittyjen ykseyden rukousviikon aattona. Tänä vuonna rukousviikon teema on ”Mitä Jumala odottaa meiltä?” (Miika 6:6-8). Profeetta tietenkin tekee selväksi, mitä Herra meiltä odottaa: ”tee sitä, mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen” (8).

Juuri viettämämme joulunaika muistuttaa meitä siitä, että Jumala, joka on kulkenut kanssamme alusta alkaen ja joka ajan täytyttyä tuli lihaksi pelastaakseen meidät synneistämme ja johdattaakseen askeleitamme pyhyyden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan tiellä. Nöyrä vaeltaminen Herran läsnäolossa – kuuliaisena hänen pelastavalle sanalleen ja luottaen hänen armeliaaseen suunnitelmaansa – ei ole puhutteleva kuva vain uskonelämästä vaan myös ekumeenisesta matkastamme polulla, joka vie kohti kaikkien kristittyjen täyttä ja näkyvää ykseyttä. Tällä opetuslapseuden polulla meitä kutsutaan kulkemaan yhdessä eteenpäin Jumalan kaikkivaltiaalle tahdolle osoitetun uskollisuuden kapeaa tietä pitkin ja kohtaamaan mahdollisesti eteemme tulevat vaikeudet tai esteet.

Edistyäksemme ekumeenisen yhteyden tiellä meidän on tultava yhä lähemmäs toisiamme rukouksessa, yhä päättäväisemmiksi pyhyyden tavoittelussa ja entistä sitoutuneemmiksi teologisen tutkimuksen ja oikeudenmukaista ja veljellistä yhteiskuntaa palvelevan yhteistyön alueilla. Tällä hengellisen ekumenian tiellä me todella kuljemme Jumalan ja toistemme kanssa oikeudenmukaisuuden ja rakkauden tietä (vrt. Miika 6:8), sillä, niin kuin Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta vahvistaa: ”Jumala hyväksyy meidät ja me saamme Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme ja varustaa ja kutsuu meidät hyviin tekoihin” (15).

Rakkaat ystävät, toivon, että vierailunne Roomaan auttaa vahvistamaan kaikkien kristittyjen ekumeenisia suhteita Suomessa. Kiittäkäämme Jumalaa kaikesta siitä, mitä on tähän mennessä saavutettu. Rukoilkaamme, että totuuden Henki johdattaisi Kristuksen seuraajia maassanne kohti yhä suurempaa rakkautta ja ykseyttä heidän pyrkiessään elämään evankeliumin valossa ja valaisemaan niitä moraalikysymyksiä, jotka yhteiskunnissamme ovat nyt ajankohtaisia. Kulkemalla nöyrästi yhdessä Herran meille osoittamalla tavalla oikeudenmukaisuuden, armeliaisuuden ja vanhurskauden tietä kristityt eivät vain elä totuudessa vaan heistä tulee ilon ja toivon valoja kaikille niille, jotka etsivät varmaa kiinnekohtaa tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämän uuden vuoden alussa lupaan rukoilla teidän puolestanne. Kaikille teille pyydän sydämestäni Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen viisautta, armoa ja rauhaa.

KATT/RV