Perjantaiabstinenssin suosio kasvaa

Englannin ja Walesin piispainkokous päätti viime keväänä palauttaa velvollisuuden noudattaa niin sanottua lihatonta perjantaita ympäri vuoden. Nyt myös Yhdysvaltojen piispainkokouksen puheenjohtaja, New Yorkin arkkipiispa Timothy Dolan on ehdottanut perjantaiabstinenssin palauttamista kirkolliseen käytäntöön.

Perjantaikatumuksen suorittaminen nimenomaan jättämällä syömättä liharuokaa on vanha katolinen tapa osallistua Kristuksen ristinuhriin. Velvollisuutena se poistui paavi Paavali VI:n helpottaessa paastosääntöjä, vaikka sen häviäminen lähes kokonaan onkin ollut kaikkea muuta kuin sitä, mitä paavi tavoitteli.

Suomessa ja Pohjoismaissa on vuodesta 1985 alkaen ollut mahdollisuus suorittaa perjantain katumusvelvollisuus monella eri tavalla, kuten piispojen jokavuotisista paastokäskyistä voi nähdä (esimerkki).

Arkkipiispa Dolan nosti puheenvuorossaan esille myös muiden katolista identiteettiä vahvistavien käytäntöjen ja sääntöjen positiivisen merkityksen. Hänen mielestään perjantaiabstinenssin lisäksi sellaisia ovat esimerkiksi vakava suhtautuminen sunnuntain ja velvoittavien juhlapyhien messuvelvollisuuteen, paastoaminen paastonajalla, pyhimysten nimien antaminen lapsille, ripittäytyminen vähintään kerran vuodessa, uskollisuus omaa seurakuntaa kohtaan ja kolmen tunnin paasto ennen kommuuniota (voimassa oleva kirkkolaki edellyttää, että ennen kommuuniota ollaan syömättä ja juomatta vähintään tunti).

Dolan huomautti kuitenkin, että tarvitaan hyvää tasapainoa näiden ulkoisten ja sisäisten merkkien ja merkitysten välillä. Mikäli painotus on liian paljon sisäisissä merkeissä, uskovien yhteenkuuluvaisuuden tunne ja solidaarisuus kärsivät.

KATT/Kath.net