Pohjoismaiden piispainkokouksen lehdistötiedote

Pohjoismaiden piispainkokouksen syysistunto, Paderborn, Saksa, 16.-21. syyskuuta 2011

Katolisen kirkon pastoraaliset haasteet ja todellisuudet Pohjois-Euroopassa eroavat huomattavasti muiden Euroopan kirkkojen vastaavista haasteista. Johtuen kasteiden, siirtolaisten ja pakolaisten suuresta määrästä, kirkko Pohjoismaissa kasvaa nopeasti. Useimmissa hiippakunnissa on puute kirkoista ja muista toimitiloista, ja piispoilla on kova työ löytää paimenia erityisesti liettualaisia, espanjankielisiä ja itäisiin riituksiin kuuluvia katolilaisia varten. Varovaisesti arvioiden nykyään 430.000 latinalaisen ja itäisen riituksen katolilaista asuu Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.

Paderborn ja Skandinavia

Pohjoismaiden piispat tekivät nämä huomiot syysistunnossaan Paderbornissa (Saksa). Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken -järjestön, Paderbornin arkkihiippakunnan ja Pohjois-Euroopassa toimivan kirkon välillä on pitkäaikainen yhteys. Saksassa toimivan kirkon anteliaisuus ja solidaarisuus on ollut jatkuvana rohkaisuna katolilaisille, jotka elävät pienissä ja usein eristyneissä yhteisöissä. Arkkipiispa Hans Josef Becker ja Bonifatiuswerk kutsuivat piispat Paderborniin.

Uusi katedraali Trondheimiin

Trondheimin (Norja) katolinen katedraali on hyvin huonossa kunnossa ja se joudutaan purkamaan kymmenen vuoden sisällä. Piispat ja heidän saksalaiset hyväntekijänsä ilmaisivat huolensa ja tukevat ja rohkaisevat tämän kaupungin pientä mutta nopeasti kasvavaa katolista yhteisöä toteuttamaan suunnitelmansa uuden katedraalin ja pastoraalisen keskuksen rakentamiseksi. Toiveena on saada tämä projekti valmiiksi vuonna 2014 niin, että se osuu samaan ajankohtaan pyhän Olavin -jolle kirkko on omistettu- kasteen 1000-vuotisjuhlan kanssa. Toinen suuri pastoraalinen projekti on suunnitteilla Söderteljessä (Ruotsi), jossa asuu useita tuhansia kaldealaisen, syyrialaisen ja armenialaisen riituksen katolilaisia.

Pyhiinvaellukset

Vanhoja pyhiinvaelluksia on elvytetty monilla puolilla Skandinaviaa. Trondheim ja Vadstena (Ruotsi) ovat hiljattain vastaanottaneet enemmän pyhiinvaeltajia kuin koskaan reformaation jälkeen. Katolinen Newman-Instituutti Uppsalassa (Ruotsi) yhteistyössä Bonifatiuswerkin kanssa järjestää akateemisen koulutusohjelman niille, jotka ottavat vastaan ja opastavat pyhiinvaeltajia.

Muita tärkeimpiä aiheita, joista piispat keskustelivat, olivat pappiskandidaattien koulutus ja valmistautuminen katolisen kirkon piispainsynodin kokoontumiseen Roomassa lokakuussa 2012. Tromsøn piispa Berislav Grgic (Norja) edustaa siellä piispainkokousta.

Keskustelut luterilaisten piispojen kanssa

Piispainkokouksen kevätistunto on Kööpenhaminassa maaliskuussa 2012. Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston puheenjohtaja, kardinaali Kurt Koch, ja Pohjoismaiden johtavat luterilaiset piispat tapaavat piispainkokouksen tänä aikana.