Pyhä messu suomeksi

Seuraavassa on pyhän messun järjestys suomeksi Roomalaisen messukirjan toisen tyyppiedition (novus ordo) mukaan:

—————

PYHÄ MESSU
Katolisen messun järjestys

ALKUVIRSI

Seurakunta nousee seisomaan.

ALKUTERVEHDYS

Pappi avustajineen astuu alttarin äärelle ja osoittaa kunnioitustaan. Tervehdittyään alttaria pappi voi suitsuttaa sen. Sitten hän sanoo:

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

– – –

tai:

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

tai:

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä.

Piispa:

Rauha teille.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

– – –

Pappi tai avustaja voi lyhyesti johdattaa uskovia päivän messuun.

SYNNINTUNNUSTUS

Tunnustakaamme syntimme, että olisimme kelvolliset viettämään pyhiä salaisuuksia.

tai:

Ennen kuin vietämme Herran muistoa, tutkikaamme itseämme ja tunnustakaamme, että olemme syntisiä ihmisiä.

Seuraa hetken hiljaisuus.

Tunnustan Jumalalle kaikkivaltiaalle ja teille kaikille, että olen tehnyt paljon syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein

Näiden sanojen kohdalla kaikki lyövät rintaansa:

omasta syystäni, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni.

Sen tähden pyydän autuasta Mariaa, ainaista neitsyttä, kaikkia enkeleitä ja pyhiä ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani Herraa Jumalaamme.

Armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumala, antakoon meille syntimme anteeksi ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään.

Aamen.

– – –

tai:

Ennen kuin käymme kuulemaan Jumalan sanaa ja viettämään Kristuksen uhria, pyytäkäämme Jumalalta anteeksi syntejämme.

tai:

Tunnustakaamme syyllisyytemme Jumalan ja kirkon edessä, että kelvollisesti viettäisimme Herran muistoa.

Seuraa hetken hiljaisuus.

Herra, armahda meitä.

Sillä olemme tehneet syntiä sinua vastaan.

Osoita meille laupeutesi, Herra.

Ja anna meille autuutesi.

Armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumala, antakoon meille syntimme anteeksi ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään.

tai:

Kaikkivaltias ja laupias Herra suokoon meille armahduksen, vapautuksen ja syntiemme anteeksiannon.

Aamen.

tai:

Tutkikaamme tämän messun vieton alussa itseämme ja pyytäkäämme Herraa armahtamaan meitä.

Seuraa hetken hiljaisuus.

Sinä, joka olet lähetetty parantamaan katuvia sydämiä, Herra, armahda.

Herra, armahda.

Sinä, joka olet tullut kutsumaan syntisiä, Kristus, armahda.

Kristus, armahda.

Sinä, joka istut Isän oikealla puolella ja rukoilet puolestamme, Herra, armahda.

Herra, armahda.

Armahtakoon meitä kaikkivaltias Jumala, antakoon meille syntimme anteeksi ja vieköön meidät iankaikkiseen elämään.

tai:

Herra armahtakoon meitä. Ottakoon hän meiltä pois meidän syntimme, että puhtain sydämin viettäisimme tätä pyhää salaisuutta.

Aamen.

– – –

HERRA, ARMAHDA

”Herra, armahda” jää pois, jos se on rukoiltu synnintunnustuksen yhteydessä.

Herra, armahda.

Herra, armahda.

Kristus, armahda.

Kristus, armahda.

Herra, armahda.

Herra, armahda.

KUNNIA

Määrättyinä päivinä lauletaan tai lausutaan seuraava hymni:

Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisille, joita hän rakastaa.
Me ylistämme sinua, me siunaamme sinua, me palvomme sinua, me kunnioitamme sinua, me kiitämme sinua sinun suuren kunniasi tähden.
Herra Jumala, taivaallinen kuningas, Jumala, Isä kaikkivaltias; Herra, ainokainen Poika, Jeesus Kristus.
Herra Jumala, Jumalan Karitsa, Isän Poika, joka pois otat maailman synnin, armahda meitä.
Joka pois otat maailman synnin, ota vastaan meidän anomisemme.
Joka istut Isän oikealla puolella, armahda meitä.
Sillä sinä yksin olet pyhä, sinä yksin olet Herra, sinä yksin olet korkein,
Jeesus Kristus, Pyhän Hengen kanssa Isän Jumalan kunniassa. Aamen.

PÄIVÄN RUKOUS

Rukoilkaamme.

Seuraa hetken hiljaisuus. Sitten pappi laulaa tai lausuu rukouksen.

Aamen.

Seurakunta istuutuu.

LUKUKAPPALE

Lukija lukee ensimmäisen lukukappaleen. Lopussa hän sanoo:

Tämä on Jumalan (Herran) sanaa.

Kiitos Jumalalle.

VUOROPSALMI

TOINEN LUKUKAPPALE

Milloin on toinen lukukappale, lukija lukee sen. Lopussa hän sanoo:

Tämä on Jumalan (Herran) sanaa.

Kiitos Jumalalle.

Seuraa Halleluja tai jokin muu laulu.

Seurakunta nousee seisomaan.

Tällä välin pappi voi panna suitsuketta suitsutusastiaan.

EVANKELIUMI

Jos evankeliumin lukee diakoni, hän kumartuu papin edessä ja pyytää siunausta.

Siunaa minua, isä.

Herra olkoon sinun sydämessäsi ja sinun huulillasi, jotta hyvin ja kelvollisesti julistaisit hänen evankeliumiaan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen.

Jos pappi itse lukee evankeliumin, hän rukoilee hiljaa:

Kaikkivaltias Jumala, puhdista minun sydämeni ja huuleni, jotta voisin kelvollisesti julistaa sinun pyhää evankeliumiasi.

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

Seurakuntalaiset tekevät ristinmerkin otsaansa, huulilleen ja rintaansa.

Luemme pyhästä evankeliumista N:n mukaan.

Kunnia sinulle, Herra.

Evankeliumikirja voidaan suitsuttaa.

Lopussa sanotaan:

Tämä on Jumalan (Herran) sanaa.

Kiitos sinulle, Kristus.

Pappi (diakoni) suutelee evankeliumikirjaa lausuen hiljaa:

Evankeliumin kautta pyyhittäköön pois syntimme.

Seurakunta istuutuu.

SAARNA

USKONTUNNUSTUS

Uskon yhteen Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyvien ja näkymättömien Luojaan.
Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainosyntyiseen Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt eikä luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on tehty.
Meidän ihmisten tähden ja meidän pelastuksemme tähden hän astui alas taivaista,

Näiden sanojen kohdalla kaikki kumartuvat:

tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitsyt Mariasta ja tuli ihmiseksi;

meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kunniassa tuleva takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua.
Ja Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka Isästä ja Pojasta lähtee, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa palvotaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.
Ja yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Aamen.

YLEISET ESIRUKOUKSET

Seurakunta istuutuu.

On paikallaan, että uskovat ilmaisevat osallistumisensa tuomalla joko leipää ja viiniä eukaristian viettoa varten tai muita lahjoja kirkon ja köyhien tarpeisiin.

UHRILAHJOJEN VALMISTAMINEN

Pappi kohottaa pateenin, jolla on ehtoollisleipää, sanoen:

Kiitetty olet sinä, Jumala, kaikkeuden Herra, koska sinun anteliaisuudestasi olemme saaneet leivän, jonka kannamme eteesi, maan ja ihmisten työn hedelmän, josta meille tulee elämän leipä.

Kiitetty olkoon Jumala iankaikkisesti.

Pappi (diakoni) kaataa viiniä ja vähän vettä ehtoollismaljaan lausuen hiljaa:

Tämän veden ja viinin salaisuuden kautta suotakoon meidän tulla osallisiksi hänen jumaluudestaan, joka hyvyydessään tahtoi omaksua meidän ihmisyytemme.

Kohottaen ehtoollismaljan pappi sanoo:

Kiitetty olet sinä, Jumala, kaikkeuden Herra, koska sinun anteliaisuudestasi olemme saaneet viinin, jonka kannamme eteesi, viiniköynnöksen ja ihmisten työn hedelmän, josta meille tulee hengellinen juoma.

Kiitetty olkoon Jumala iankaikkisesti.

Kumartuneena pappi rukoilee hiljaa:

Ota, Herra, vastaan meidät, jotka sinua rukoilemme nöyrin ja katuvaisin mielin. Olkoon uhrimme, jonka tänään tuomme kasvojesi eteen, otollinen sinulle, Herra Jumala.

Jos messussa käytetään suitsutusta, pappi suitsuttaa uhrilahjat ja alttarin. Sen jälkeen diakoni tai messupalvelija suitsuttaa papin ja kansan.

Pappi pesee kätensä sanoen:

Herra, pese minut vääryydestäni ja puhdista minut synnistäni.

Rukoilkaa kaikki, että tämä minun ja teidän uhrinne olisi otollinen Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle.

Herra ottakoon uhrin vastaan sinun käsistäsi nimensä kiitokseksi ja kunniaksi, meidän ja koko pyhän kirkkonsa hyödyksi.

UHRILAHJARUKOUS

Aamen.

Seurakunta nousee seisomaan.

EUKARISTINEN RUKOUS

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

Ylentäkää sydämenne.

Ylennämme ne Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

Se on arvokasta ja oikein.

Pappi laulaa tai lausuu prefaation.

Pappi päättää prefaation laulaen tai lausuen yhdessä kansan kanssa:

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.

Seurakunta polvistuu.

I EUKARISTINEN RUKOUS ELI ROOMALAINEN KAANON

Suluissa olevat osat tai sanat voidaan jättää pois.

Sinua, laupiain Isä, me rukoilemme nöyrästi Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta: ota vastaan ja siunaa nämä + antimet, nämä pyhät ja tahrattomat uhrilahjat. Me kannamme ne eteesi ennen kaikkea pyhän katolisen kirkkosi puolesta. Lahjoita sille rauha ja ykseys. Johdata ja varjele sitä kautta koko maan piirin. Niin ikään kannamme uhrimme paavimme N:n, piispamme N:n ja kaikkien niiden puolesta, jotka uskollisesti vaalivat katolista ja apostolista uskoa.

Elävien muisteleminen:

Muista, Herra, niitä, joiden puolesta nyt erityisesti rukoilemme.

Seuraa hetken hiljaisuus.

Muista kaikkia tänne kokoontuneita, joiden uskon ja alttiuden sinä tunnet. Heidän puolestaan me kannamme tämän kiitosuhrin, ja he myös kantavat sen itsensä ja kaikkien läheistensä puolesta toivoen sinulta turvallista elämää, lunastusta ja pelastusta ja antavat kunnian sinulle, iankaikkiselle, elävälle ja totiselle Jumalalle.

Pyhien muisteleminen:

Määrättyinä päivinä tämän rukouksen alku saa toisen muodon.

Yhdessä koko kirkon kanssa me kunnioittaen muistelemme sinun pyhiäsi, erityisesti kunniakasta ainaista neitsyttä Mariaa, Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen äitiä, niin myös pyhää Joosefia, hänen puolisoaan, sekä apostoleitasi Pietaria ja Paavalia, Andreasta (Jaakobia, Johannesta, Tuomasta, Jaakobia, Filippusta, Bartolomeusta, Matteusta, Simonia ja Taddeusta, ja marttyyreitasi Linusta, Kletusta, Klemensiä, Sikstusta, Korneliusta, Cyprianusta, Laurentiusta, Khrysogonusta, Johannesta ja Paavalia, Kosmasta ja Damianusta) ja kaikkia sinun pyhiäsi. Heidän ansioittensa ja rukoustensa tähden suo meidän kaikessa nauttia sinun suojelustasi. (Kristuksen Herramme kautta. Aamen.)

Ota, Herra, vastaan tämä uhri, jonka me sinun palvelijasi ja koko perheesi sinulle kannamme.

Pääsiäisyön vigiliasta pääsiäisen 2. sunnuntaihin:

– – erityisesti niiden puolesta, jotka hyvyydessäsi olet uudesti synnyttänyt vedestä ja Pyhästä Hengestä ja joille olet antanut kaikki synnit anteeksi.

Johda meidän päiviämme sinun rauhassasi, vapahda meidät iankaikkisesta kadotuksesta ja lue meidät valittujesi joukkoon. (Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.)

Pyydämme sinua, Jumala: tee uhristamme pyhä ja otollinen. Tulkoon siitä meille sinun rakkaan Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, ruumis ja veri.

Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:

Päivää ennen kärsimistään hän otti pyhiin käsiinsä leivän, nosti silmänsä taivasta kohti sinun, Jumalan, kaikkivaltiaan Isänsä, puoleen, kiitti ja ylisti sinua, mursi leivän ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:

Samoin hän aterian jälkeen otti pyhiin käsiinsä maljan, kiitti ja ylisti sinua ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:

Tämä on uskon salaisuus.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

– – –

tai:

Me vietämme uskon salaisuutta.

Herra, niin usein, kuin syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan, me julistamme sinun kuolemaasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

tai:

Tämä on pelastuksen salaisuus.

Maailman Vapahtaja, pelasta meidät, sinä, joka ristisi ja ylösnousemuksesi kautta vapautit meidät.

– – –

Sen tähden, Herra, me, sinun palvelijasi, ja pyhä kansasi, vietämme Kristuksen, sinun Poikasi, meidän Herramme, autuaan kärsimisen, kuolleista nousemisen ja kunniakkaan taivaaseen astumisen muistoa. Me kannamme sinulle, kunnian ja kirkkauden Jumalalle, sinun lahjoistasi puhtaan, pyhän ja tahrattoman uhrilahjan, iankaikkisen elämän leivän ja pelastuksen maljan.

Katso laupiaasti ja lempeästi tämän uhrilahjan puoleen ja ota se vastaan, niin kuin otit vastaan vanhurskaan palvelijasi Aabelin lahjat, isämme Aabrahamin uhrin ja sen pyhän ja tahrattoman uhrin, jonka ylimmäinen pappisi Melkisedek sinulle kantoi.

Nöyrästi rukoilemme sinua, kaikkivaltias Jumala, kantakoon pyhä enkelisi tämän uhrilahjan taivaalliselle alttarillesi sinun kirkkautesi eteen, jotta me kaikki, jotka tältä alttarilta nautimme sinun Poikasi ruumiin ja veren, täyttyisimme armolla ja siunauksella. (Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.)

Kuolleiden muisteleminen:

Muista, Herra, myös palvelijoitasi (N. ja N.), jotka ovat menneet edellämme uskon sinetillä merkittyinä ja nukkuvat rauhan unta.

Seuraa hetken hiljaisuus.

Anna heille ja kaikille Kristuksessa lepääville sinun luonasi virvoitus, valkeus ja rauha. (Kristuksen, Herramme, kautta. Aamen.)

Anna myös meille, syntisille palvelijoillesi, jotka panemme toivomme sinun laupeutesi runsauteen, perintöosa yhdessä pyhien apostoliesi ja marttyyriesi kanssa: Johanneksen, Stefanuksen, Mattiaan, Barnabaan, (Ignatiuksen, Aleksanterin, Marcellinuksen, Pietarin, Felicitaan, Perpetuan, Agatan, Lucian, Agneksen, Cecilian, Anastasian) ja kaikkien pyhiesi kanssa. Vie meidät heidän joukkoonsa, sinä, joka et katso ansioita, vaan annat anteeksi.

Tätä pyydämme Kristuksen, Herramme, kautta, sillä hänen kauttaan sinä, Herra, alati luot kaikki nämä hyvät lahjat, pyhität, teet eläväksi, siunaat ja tarjoat meille.

Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

Sitten seuraa kommuunio.

TOINEN EUKARISTINEN RUKOUS

Seurakunta nousee seisomaan.

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

Ylentäkää sydämenne.

Ylennämme ne Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

Se on arvokasta ja oikein.

Pappi laulaa tai lausuu prefaation:

Totisesti on arvokasta ja oikein, kohtuullista ja autuaallista, että me aina ja kaikkialla kiitämme sinua, pyhä Isä, rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on sinun Sanasi, jonka kautta olet kaiken luonut, jonka olet lähettänyt meille vapahtajaksi ja lunastajaksi, joka tuli ihmiseksi Pyhän Hengen kautta ja syntyi Neitsyt Mariasta. Kukistaakseen kuoleman ja julistaakseen ylösnousemuksen hän levitti kätensä ristillä, ja näin hän täytti sinun tahtosi ja voitti sinulle pyhän kansan. Sen tähden me enkeleitten ja kaikkien pyhäin kanssa veisaamme sinun kunniaasi yhteen ääneen sanoen:

Pappi päättää prefaation laulaen tai lausuen yhdessä kansan kanssa:

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.

Seurakunta polvistuu.

Totisesti olet pyhä, Isä Jumala, kaiken pyhyyden lähde.

Joulu- ja pääsiäisaikana tämä rukous saa toisen muodon:

Sen vuoksi pyydämme sinua: pyhitä Hengelläsi nämä lahjat, että niistä tulisi meille Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis + ja veri.

Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:

Päivänä, jona hänet kavallettiin ja hän vapaaehtoisesti lähti kärsimisen tielle, hän otti leivän, kiitti, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:

Samoin hän aterian jälkeen otti maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:

Tämä on uskon salaisuus.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

– – –

tai:

Me vietämme uskon salaisuutta.

Herra, niin usein, kuin syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan, me julistamme sinun kuolemaasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

tai:

Tämä on pelastuksen salaisuus.

Maailman Vapahtaja, pelasta meidät, sinä, joka ristisi ja ylösnousemuksesi kautta vapautit meidät.

– – –

Muistaen Poikasi kuolemaa ja ylösnousemusta me kannamme sinun eteesi, Isä, elämän leivän ja pelastuksen maljan. Me kiitämme sinua, että olet kutsunut meidät seisomaan kasvojesi edessä ja palvelemaan sinua.

Nöyrästi rukoilemme sinua: lahjoita meille osallisuus Kristuksen ruumiiseen ja vereen ja kokoa meidät yhteen Pyhässä Hengessä.

Muista kirkkoasi, joka on levinnyt yli maan piirin, ja tee se täydelliseksi rakkaudessa yhdessä paavimme N:n, piispamme N:n ja kirkon koko papiston kanssa.

Muista myös niitä läheisiämme, jotka ovat nukkuneet pois ylösnousemuksen toivossa, ja kaikkia, jotka sinun laupeutesi saattamina ovat lähteneet tästä elämästä. Päästä heidät valkeuteen kasvojesi eteen.

– – –

Sielunmessuissa voidaan lisätä:

Muista palvelijaasi N:ää. jonka olet tästä maailmasta kutsunut luoksesi. Kasteessa hän tuli osalliseksi Poikasi kuolemasta; anna hänelle myös osuus Poikasi ylösnousemuksesta.

– – –

Armahda meitä kaikkia, että pääsisimme osallisiksi iankaikkisesta elämästä autuaan Jumalansynnyttäjän, Neitsyt Marian, autuaiden apostolien ja kaikkien pyhäin kanssa, jotka aikojen alusta ovat olleet sinulle otolliset, kiittääksemme ja ylistääksemme sinua Poikasi, Jeesuksen Kristuksen, kautta.

Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

Sitten seuraa kommuunio.

KOLMAS EUKARISTINEN RUKOUS

Seurakunta polvistuu.

Totisesti olet pyhä, Isä Jumala, ja kaikki sinun luotusi julistavat sinun kunniaasi, sillä Poikasi, Herramme Jeesuksen Kristuksen, kautta sinä teet eläväksi ja pyhität kaiken Pyhän Hengen voimalla. Lakkaamatta sinä kokoat kansasi, että kautta koko maan piirin idästä länteen saakka tuotaisiin puhdas uhri sinun nimesi kunniaksi.

Määrättyinä päivinä tämän rukouksen alku saa toisen muodon:

Sen vuoksi rukoilemme sinua nöyrästi, kaikkivaltias Jumala, pyhitä Hengelläsi nämä lahjamme, että niistä tulisi Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, ruumis ja veri, sillä hänen käskystään vietämme tätä salaisuutta.

Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:

Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, hän otti leivän, kiitti ja ylisti sinua, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:

Samoin hän aterian jälkeen otti maljan, kiitti ja ylisti sinua ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:

Tämä on uskon salaisuus.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

– – –

tai:

Me vietämme uskon salaisuutta.

Herra, niin usein, kuin syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan, me julistamme sinun kuolemaasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

tai:

Tämä on pelastuksen salaisuus.

Maailman Vapahtaja, pelasta meidät, sinä, joka ristisi ja ylösnousemuksesi kautta vapautit meidät.

– – –

Muistaen, pyhä Isä, Poikasi pelastavaa kärsimistä, kunniakasta ylösnousemusta ja taivaaseen astumista ja odottaen hänen toista tulemistaan me kannamme kiitollisina eteesi tämän elävän ja pyhän uhrin.

Rukoilemme sinua: katso kirkkosi uhrin puoleen ja tunne siinä Poikasi, joka sinun tahtosi mukaisesti on kuolemallaan sovittanut meidät sinun kanssasi. Suo, että hänen ruumiinsa ja verensä ravitsemina ja Pyhän Hengen täyttäminä olisimme yksi ruumis ja yksi henki Kristuksessa.

Tehköön hän meistä ikuisen uhrilahjan sinun kunniaksesi, että me valittujesi kanssa saisimme perintöosan Neitsyt Marian, Jumalanäidin, apostolien, marttyyrien, (pyhän N:n) ja kaikkien pyhäin kanssa, joiden puoltoon me luottavaisina turvaamme.

Anna, armollinen Jumala, että tämä meidän sovituksemme uhri toisi rauhan ja vapahduksen koko maailmalle. Vahvista maan päällä vaeltavaa kirkkoasi uskossa ja rakkaudessa: vahvista palvelijaasi, paaviamme N:ää, piispaamme N:ää, kaikkia piispoja, pappeja ja diakoneja ja koko lunastettujen kansaa. Kuule tänne kokoontuneen seurakunnan rukoukset ja johdata tykösi maailman kaikki kansat.

Pääsiäisoktaavin aikana tai kasteen yhteydessä voidaan lisätä:

Muista myös niitä, jotka tänään (tänä pääsiäisjuhlana) ovat syntyneet vedestä ja Pyhästä Hengestä uuteen elämään ja joille olet antanut kaikki synnit anteeksi.

Armahda myös edesmenneitä läheisiämme ja kaikkia niitä, jotka sinun armossasi ovat eronneet tästä ajasta. Päästä heidät valtakuntaasi, jossa toivomme mukaan sinun kunniasi meidät kaikki alituisesti täyttää Kristuksen, Herramme, kautta. Hänessä sinä jaat maailmalle runsaana kaiken hyvän.

– – –

Sielunmessuissa voidaan edellisen rukouksen sijasta sanoa:

Muista palvelijaasi N:ää, jonka olet tästä maailmasta kutsunut luoksesi. Kasteessa hän tuli osalliseksi Poikasi kuolemasta, anna hänelle myös osuus Poikasi ylösnousemuksesta, kun Kristus herättää kuolleet ja muuttaa meidän katoavaisen ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Armahda myös edesmenneitä läheisiämme ja kaikkia niitä, jotka sinun armossasi ovat tästä ajasta eronneet. Päästä heidät valtakuntaasi, jossa toivomme mukaan sinun kunniasi meidät kaikki alituisesti täyttää. Silloin sinä pyyhit meidän kyynelemme ja me näemme sinut, Jumalamme, sellaisena kuin olet. Me tulemme olemaan sinun kaltaisiasi ikuisesti ja ylistämme sinua lakkaamatta Kristuksen, Herramme, kautta. Hänessä sinä jaat maailmalle runsaana kaiken hyvän.

– – –

Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

Sitten seuraa kommuunio.

NELJÄS EUKARISTINEN RUKOUS

Seurakunta nousee seisomaan.

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

Ylentäkää sydämenne.

Ylennämme ne Herran puoleen.

Kiittäkäämme Herraa, Jumalaamme.

Se on arvokasta ja oikein.

Pappi laulaa tai lausuu prefaation.

Totisesti on arvokasta kiittää sinua, totisesti on oikein ylistää sinua, pyhä Isä, sillä sinä yksin olet elävä ja tosi Jumala. Sinä olet ollut ennen aikojen alkua ja pysyt ikuisesti, sinä asut valkeudessa, johon ei kukaan voi tulla. Kuitenkin sinä olet kaiken luonut, sillä sinä yksin olet hyvä ja elämän lähde. Tämän olet tehnyt, jotta täyttäisit luotusi siunauksella ja toisit monille kirkkautesi ilon. Sen tähden ovat sinun edessäsi lukemattomat enkelten joukot, jotka sinua palvelevat päivin ja öin. He näkevät kasvojesi kirkkauden ja ylistävät sinua lakkaamatta. Heidän kanssaan me ja meidän äänellämme koko luomakunta tunnustaa riemuiten sinun nimeäsi ja laulaa:

Pappi päättää prefaation laulaen tai lausuen yhdessä kansan kanssa:

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Jumala kaikkivaltias. Täydet ovat taivaat ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa.

Seurakunta polvistuu.

Me ylistämme sinua, pyhä Isä, sillä sinä olet suuri ja kaikki työsi olet tehnyt viisaudessa ja rakkaudessa. Sinä loit ihmisen omaksi kuvaksesi ja uskoit hänen huolenpitoonsa koko maailman. Kaikkia luotuja tuli hänen hallita ja yksin sinua, Luojaansa, palvella. Ja kun hän ei ollut sinulle kuuliainen ja menetti ystävyytesi, sinä et jättänyt häntä kuoleman valtaan. Laupeudessasi autoit kaikkia etsimään sinua ja löytämään sinut. Yhä uudelleen tarjosit ihmisille liittoasi ja opetit profeettojen suulla heitä odottamaan pelastusta. Niin suuresti sinä rakastit maailmaa, pyhä Isä, että lähetit meille pelastajaksi ainokaisen Poikasi, kun aika oli täyttynyt. Hän sikisi Pyhästä Hengestä ja syntyi Neitsyt Mariasta. Hän jakoi ihmisten osan kaikessa, kuitenkin ilman syntiä. Hän julisti köyhille pelastuksen sanomaa, vangituille vapautusta ja murheellisille iloa. Täyttääkseen sinun suunnitelmasi hän antoi itsensä kuolemaan ja kuolleista nousemalla kuoleman voitti ja elämän uudisti. Ja jotta me emme enää eläisi itsellemme vaan hänelle, joka meidän edestämme kuoli ja nousi kuolleista, hän lähetti luotasi, Isä, uskoville esikoislahjaksi Pyhän Hengen, joka jatkaa maailmassa Poikasi työtä ja täydentää kaiken pyhityksen.

Sen vuoksi rukoilemme sinua, Isä: pyhittäköön sinun Henkesi nämä lahjat, että niistä tulisi Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri. Hän jätti meille tämän suuren salaisuuden viettämisen ikuisen liiton merkiksi.

Kun hetki oli tullut, jolloin sinä, pyhä Isä, olit kirkastava hänet, hän antoi omilleen, joita hän oli rakastanut ja jotka maailmassa olivat, rakkautensa täydellisimmän osoituksen.

Pappi ottaa leivän, kohottaa sitä vähän ja sanoo:

Heidän syödessään hän otti leivän ja ylisti sinua, mursi sen ja antoi opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA SYÖKÄÄ TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN RUUMIINI, JOKA TEIDÄN EDESTÄNNE ANNETAAN.

Pappi kohottaa pyhitettyä hostiaa, polvistuu, ottaa maljan ja sanoo:

Samoin hän otti viinillä täytetyn maljan, kiitti ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen:

OTTAKAA JA JUOKAA TÄSTÄ KAIKKI: TÄMÄ ON MINUN VERENI MALJA, UUDEN JA IKUISEN LIITON VERI, JOKA TEIDÄN JA MONIEN EDESTÄ VUODATETAAN SYNTIEN ANTEEKSl ANTAMISEKSI. TEHKÄÄ TÄMÄ MINUN MUISTOKSENI.

Pappi kohottaa ehtoollismaljaa, polvistuu ja sanoo:

Tämä on uskon salaisuus.

Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja vietämme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

– – –

tai:

Me vietämme uskon salaisuutta.

Herra, niin usein, kuin syömme tätä leipää ja juomme tämän maljan, me julistamme sinun kuolemaasi siihen saakka, kun kunniassa tulet.

tai:

Tämä on pelastuksen salaisuus.

Maailman Vapahtaja, pelasta meidät, sinä, joka ristisi ja ylösnousemuksesi kautta vapautit meidät.

– – –

Sen tähden, kaikkivaltias Jumala, me vietämme tänään lunastuksemme salaisuutta. Me muistelemme Kristuksen kuolemaa ja hänen astumistaan alas tuonelaan, tunnustamme hänen ylösnousemustaan ja hänen astumistaan taivaaseen sinun oikealle puolellesi ja odotamme hänen kunniakasta tulemistaan. Me kannamme sinulle hänen ruumiinsa ja verensä uhriksi, joka on sinulle otollinen ja pelastaa koko maailman.

Katso tämän uhrin puoleen, jonka sinä itse olet valmistanut kirkollesi, ja suo kaikkien, jotka ovat osalliset tästä yhdestä leivästä ja maljasta, olla yksi ruumis Pyhässä Hengessä ja elävä uhri Kristuksessa sinun kirkkautesi kiitokseksi.

Muista, Isä, kaikkia niitä, joiden puolesta me kannamme tämän uhrin: palvelijaasi, paaviamme N:ää, piispaamme N:ää, kaikkia piispoja, pappeja ja diakoneja, niitä, jotka ovat tuoneet lahjansa, niitä, jotka ovat tänne kokoontuneet, koko sinun kansaasi ja kaikkia, jotka sinua vilpittömästi etsivät.

Muista myös niitä, jotka ovat lähteneet pois Kristuksen rauhassa, ja kaikkia kuolleita, joiden uskon sinä yksin tunnet.

Anna, laupias Isä, meille kaikille, sinun lapsillesi, taivaan perintöosa yhdessä autuaan Jumalan äidin, Neitsyt Marian, apostolien ja kaikkien pyhäin kanssa sinun valtakunnassasi. Siellä me yhdessä synnin ja kuoleman turmeluksesta vapautetun luomakunnan kanssa ylistämme sinua Kristuksen, Herramme, kautta. Hänessä sinä jaat maailmalle runsaana kaiken hyvän.

Pappi kohottaa pateenin ja ehtoollismaljan ja sanoo:

Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä sinulle, Jumalalle, kaikkivaltiaalle Isälle, Pyhän Hengen yhteydessä kaikki kunnia ja kirkkaus iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

KOMMUUNIO

Seurakunta nousee seisomaan.

Rukoilkaamme nyt kaikki, niin kuin Herramme Jeesus Kristus on meitä opettanut:

– – –

tai:

Kuuliaisina jumalalliselle kehotukselle ja opetukselle rohkenemme sanoa:

tai:

Me olemme saaneet Hengen, joka tekee meidät Jumalan lapsiksi. Siksi rukoilemme:

tai:

Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi rukoilemme luottavasti:

– – –

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

Taivaallinen Isä, me pyydämme: päästä meidät kaikesta pahasta ja anna armoisasti rauha meidän päivinämme. Tue meitä laupeudellasi, että olisimme aina vapaat synnistä ja turvassa kaikelta onnettomuudelta odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Rauhanrukous ja -tervehdys

Määrättyinä päivinä voi tämän rukouksen alku saada toisen muodon:

Herra Jeesus Kristus, sinä sanoit apostoleillesi: rauhan minä jätän teille, minun rauhani – sen minä annan teille. Sen tähden me pyydämme: älä katso syntejämme vaan kirkkosi uskoa: kokoa ja varjele sitä rauhassa ja ykseydessä tahtosi mukaan, sinä, joka elät ja hallitset iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.

Herran rauha olkoon aina teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

Pappi tai diakoni voi kehottaa esimerkiksi:

Antakaamme toisillemme rauhan merkki.

Leivän murtaminen

Pappi murtaa ehtoollisleivän ja pudottaa palan maljaan lausuen hiljaa:

Tämä Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren yhdistyminen koitukoon meille iankaikkiseksi elämäksi.

Sillä välin lausutaan tai lauletaan:

Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin: armahda meitä.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin: armahda meitä.
Jumalan Karitsa, joka pois otat maailman synnin: anna meille rauha.

Seurakunta polvistuu.

Pappi siunaa maallikon, joka avustaa ehtoollisen jakamisessa:

Siunatkoon + sinut Jumala tehtävässäsi jakaa Kristuksen ruumis (veri) veljillesi.

Kommuunio

Pappi lausuu hiljaa:

Herra Jeesus Kristus, elävän Jumalan Poika, joka Isän tahdosta ja Pyhän Hengen avulla annoit kuolemallasi maailmalle elämän, vapahda minut pyhän ruumiisi ja veresi tähden kaikesta vääryydestä ja kaikesta pahasta. Anna minun aina elää käskyjesi mukaan äläkä koskaan salli minun erota sinusta.

– – –

tai:

Herra Jeesus Kristus, älköön sinun ruumiisi ja veresi nauttiminen koituko minulle tuomioksi ja kadotukseksi, vaan tulkoon se sinun laupeutesi tähden sieluni ja ruumiini turvaksi ja parannukseksi.

– – –

Pappi kohottaa ehtoollisleipää ja lausuu:

Katso, Jumalan Karitsa, joka pois ottaa maailman synnin.

Pappi voi lisätä:

Autuaita ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan ehtoollispöytään.

– – –

tai:

Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä.

tai:

Joka syö tätä leipää (ja juo tästä maljasta), hän elää iankaikkisesti.

– – –

Pappi lausuu yhdessä kansan kanssa:

Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.

Pappi nauttii Kristuksen ruumiin:

Kristuksen ruumis varjelkoon minut iankaikkiseen elämään.

Pappi nauttii Kristuksen veren:

Kristuksen veri varjelkoon minut iankaikkiseen elämään.

EHTOOLLISVIRSI

Ehtoollisvieraat tulevat alttarin eteen. Pappi tai diakoni sanoo kullekin:

Kristuksen ruumis.

Aamen.

Kristuksen veri.

Aamen.

Ehtoollisastioita puhdistaessaan pappi tai diakoni lausuu hiljaa:

Suo, Herra, meidän puhtain mielin käsittää se, minkä suullamme olemme vastaanottaneet, ja tulkoon meille tästä ajallisesta lahjasta iankaikkinen lääke.

Seuraa hetken hiljaisuus tai ylistyslaulu.

Seurakunta nousee seisomaan.

LOPPURUKOUS

Rukoilkaamme.

Aamen.

Ennen siunausta voidaan antaa mahdolliset tiedotukset.

LOPPUSIUNAUS

Herra olkoon teidän kanssanne.

Niin myös sinun henkesi kanssa.

Siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala, Isä ja Poika + ja Pyhä Henki.

Aamen.

– – –

Piispa siunaa sanoen:

Herran nimi olkoon kiitetty.

Nyt ja aina ja iankaikkisesti.

Meidän apumme on Herran nimessä.

Joka on tehnyt taivaan ja maan.

Siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala, + Isä ja + Poika ja + Pyhä Henki.

Aamen.

– – –

Pappi tai diakoni lausuu:

Menkää Herran rauhassa.

Kiitos Jumalalle.

Pappi tervehtii alttaria ja osoitettuaan sille avustajineen kunnioitusta poistuu.

Jos messua seuraa toinen liturginen vietto, seurakunnan lähettäminen jää pois.