Ristintie

Alkurukous

Isän ja Pojan ja + Pyhän Hengen nimeen.
– Aamen

Taivaallinen Isä Jumala,
sydämemme pohjasta me ylistämme ja kiitämme sinua.
Vaikka olemme heikkoja ja teemme syntiä,
haluamme seurata ainosyntyistä Poikaasi,
meidän Herraamme Jeesusta Kristusta hänen ristintiellään.
Auttakoon Pyhä Henkesi meitä ymmärtämään,
miten Vapahtajamme voima voisi vahvistaa meitä elämässämme.

Erityisesti pyydämme apua autuaalta Marialta, Neitsyeltä ja Äidiltä,
seuratessamme Kristusta ja tehdessämme hänen ristintiestään
oman elämäntiemme.
– Aamen.

Alkurukous

Isän ja Pojan ja + Pyhän Hengen nimeen.
– Aamen

Taivaallinen Isä Jumala,
sydämemme pohjasta me ylistämme ja kiitämme sinua.
Vaikka olemme heikkoja ja teemme syntiä,
haluamme seurata ainosyntyistä Poikaasi,
meidän Herraamme Jeesusta Kristusta hänen ristintiellään.
Auttakoon Pyhä Henkesi meitä ymmärtämään,
miten Vapahtajamme voima voisi vahvistaa meitä elämässämme.

Erityisesti pyydämme apua autuaalta Marialta, Neitsyeltä ja Äidiltä,
seuratessamme Kristusta ja tehdessämme hänen ristintiestään
oman elämäntiemme.
– Aamen.

1. Jeesus tuomitaan kuolemaan

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman. (Mark. 14:64)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.
Meidän Mestarimme todettiin syylliseksi, vaikka hän oli syytön. Hän hyväksyi ihmisten langettaman väärän tuomion, sillä hän tiesi, että viimeinen sana on Jumalalla. Meidänkin on seurattava Kristusta, rukoiltava pahantekijöiden puolesta ja jätettävä loppu Jumalan haltuun.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Stabat Mater dolorosa,
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Seisoi Äiti murheissansa,
ristin alla tuskissansa:
siinä riippui Poikansa.

2. Jeesus ottaa ristin hartioilleen

Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. (Joh. 19:16)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.
Jokaisella meistä, jotka seuraamme Kristusta, on oma risti kannettavanamme. Herraa seuraamalla rististämme tulee lopullisen voiton ja pelastuksen väline niin meille kuin muillekin.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
Sydän tuskan raatelema,
syvän surun ahdistama,
lävistetty miekalla.

3. Jeesus kaatuu ensimmäisen kerran

Minä katselin ympärilleni, mutta ei ollut yhtään auttajaa. (Jes. 63:5)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.
Jopa meidän Herramme kaatui kantamansa taakan painosta. Kukaan ei auttanut häntä. Kristus on kanssamme, kun me kaadumme. Hän on aina valmis auttamaan. Kääntykäämme hänen puoleensa ja pyytäkäämme hänen apuaan.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Ahdistus ja murhe suuri
oli Luojan Äidin juuri,
siunatuimman naisista.

4. Jeesus kohtaa äitinsä

Nainen, tämä on poikasi! (Joh. 19:26)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Meidän Herramme antoi äidilleen osuuden kärsimyksestään, jotta hän voisi saada osallisuuden myös Poikansa voitosta ja kunniasta. Herra Jeesus antaa meille kaikille saman mahdollisuuden osallistua hänen tuskaansa ja jakaa lopulta myös heidän suuri ilonsa.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Quæ mærebat et dolebat
pia Mater, cum videbat
Nati poenas incliti.
Mitä kärsi nähdessänsä
Pojan rakkaan ristillänsä
hellin Äiti kaikista?

5. Simon Kyreneläinen auttaa Jeesusta kantamaan ristiä

Sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. (Luuk. 23:26)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Simon vastusti kantamista, kunnes hän ymmärsi, kuinka hyvä ies oli kantaa ja kuinka kevyt kuorma on, kun sen tekee Kristukselle. Älkäämme koskaan antako luonnollisen, inhimillisen pelkomme estää meitä tehtävistä, joita saamme matkallamme kohti iankaikkista elämää.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Kuka voisi itkemättä
Herran Äidin tässä nähdä,
Poikaansa kun piinataan?

6. Veronika ojentaa Jeesukselle hikiliinan

Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. (Matt. 25:40)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Veronikan sääli muistetaan aina. Mitä tahansa teemmekin toisille, sen me teemme Kristukselle. Älkäämme koskaan epäröikö tehdä hyvää toisille, ansaitsivatpa he sen tai eivät. Jumala ei sitä unohda.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Pro peccatis suæ gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.
Poikaa Äiti pilkattavan
näki sekä ruoskittavan
synnin tähden maailman.

7. Jeesus kaatuu toisen kerran

Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. (Jes. 53:12)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Kristus kaatui uudelleen, mutta jatkoi silti matkaa. Kun me kompuroimme ja kaadumme, Vapahtajamme tietää omasta kokemuksestaan, kuinka vaikea tiemme on. Hän on meidän voimamme ja apumme kaikissa vaikeuksissa.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Quis non posset contristari,
Christi matrem contemplari,
dolentem cum Filio?
Ken ei Äitiin katsoessa
Pojan tuskan jatkuessa
vaikeroisi kanssansa.

8. Jeesus kohtaa itkevät naiset

Itkekää itseänne ja lapsianne. (Luuk. 23:28)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Jeesus ei ajatellut itseään vaan muita. Hän ajatteli oman kansansa tulevia kärsimyksiä. Kun me toimimme Kristuksen esimerkin mukaan ja ajattelemme ensin toisia, omatkin koettelemuksemme tuntuvat kevyemmiltä.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.
Puolestani kärsineelle,
tuskat kaikki kantaneelle
annan kanssas kiitoksen.

9. Jeesus kaatuu kolmannen kerran

Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan! (Ps. 22:16)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Jeesuksen viimeinen kaatuminen kuvastaa hänen inhimillisen luontonsa haavoittuvuutta. Kuitenkin hän jatkoi matkaa. Myös me tiedostamme oman heikkoutemme. Siitä huolimatta me osoitamme uskollisuutta Jumalalle kulkemalla eteenpäin.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Äiti, lähde rakkauden,
rinnassani tuskas tunnen,
itken sinun kanssasi.

10. Jeesukselta riisutaan vaatteet

He jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. (Matt. 27:35)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Herraltamme riisuttiin vaatteet. Niin meidänkin täytyy ajatuksissamme irrottautua omaisuudestamme, sillä siitä meidän on lopulta kuitenkin luovuttava. Olkaamme aina anteliaita jakamaan eteenpäin niitä lahjoja, joita Jumala antaa meille tässä ajassa.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Pyydä tulta sydämeeni
rakkautta Kristukseeni
Jumalalle mieluisaa.

11. Jeesus ristiinnaulitaan

He ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset. (Luuk. 23:33)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Kädet ja jalat ristinpuuhun kiinnitettyinä Jeesuksen jokainen liike on täynnä kipua. Kuinka nöyryyttävää onkaan joutua naulituksi ristille! Herramme huutaa Isälle: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?”

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Pyhä Äiti, iskut Herran
ristinpuulta minun kerran
anna saada voimaksi.

12. Jeesus kuolee ristillä

Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni. (Luuk. 23:46)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Me kaikki kuolemme joskus. Jumalan avulla me voimme kohdata kuoleman, niin kuin Jeesus kohtasi sen. Jumala muuttaa ruumiin lopullisen häviön voitonjuhlamme ensimmäiseksi hetkeksi. Kuoltuamme Kristuksen kanssa me myös nousemme kuolleista ja hallitsemme yhdessä hänen kanssaan.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolore,
donec ego vixero.
Tuskasi on aina läsnä
Ristiinnaulitussa tässä:
Hän toi meille elämän.

13. Jeesus otetaan ristiltä

Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! (Matt. 27:43)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Kristuksen kuolema on hänen ihmisyytensä selvin todiste. Ellei hän olisi ollut samalla myös Jumala, ei hänen kuolemansa olisi voinut pelastaa meitä. ”Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme.” Nyt meidänkin on kuoltava synnille.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Vidit suum dulcem Natum
morientem, desolatum,
cum emisit spiritum.
Äiti näki lapsosensa,
hylättynä, Isällensä
henkensä näin antavan.

14. Jeesus pannaan hautaan

Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven. (Matt. 27:60)

Kumarramme ja ylistämme sinua, Herra Jeesus Kristus.
– Koska pyhän ristisi kautta lunastit maailman.

Voimme nähdä Kristuksen ruumiin asetettuna makuulle. Mutta yksikään hauta ei kykene pidättelemään maailmankaikkeuden Herraa. Hän nousee uuteen elämään Jumalan luokse puoltaakseen meitä rukouksillaan, kun me jatkamme hänen työtään täällä maan päällä.

Armahda minua Herra, armahda meitä kaikkia.
– Ole meille armollinen pyhän nimesi tähden.

Quando corpus morietur,
fac ut animæ donetur
paradisi gloria. Amen.
Ruumiin kuolema kun koittaa
sielun silloin anna voittaa
paratiisin kunnia.

Loppurukous

Rukoilkaamme.
Jumala, sinä voitit kuoleman
ainosyntyisen Poikasi kautta,
joka avasi meille iankaikkisen elämän portit.
Auta meitä toteuttamaan elämässämme sitä,
mihin sinä meitä innoitat.
Me pyydämme tätä ylösnousseen Kristuksen,
meidän Herramme kautta,
joka kanssasi elää ja hallitsee,
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen.
– Aamen.

Lisätietoja

Pieni ristintie -vihko, josta tämä mietiskely on otettu, ilmestyi keväällä 2007. Sitä voi tilata Katolisesta tiedotuskeskuksesta. Vihkon mietiskelyt on muokattu suomeksi Rakkauden lähetyssisarten ja -maallikkojen rukouskirjasta. Kannen kuva on pohjoisranskalaisesta rukouskirjasta 1300-luvulta: Rotschild Canticles. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.