Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 11/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin marraskuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen November 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for November 2014

Marraskuu
Että kaikki yksinäisyydestä kärsivät ihmiset voisivat tuntea Jumalan läheisyyden ja toisten ihmisten tuen.
Että nuoria seminaristeja ja sääntökuntalaisia opettaisivat viisaat ja hyvin koulutetut ohjaajat.

November
Att alla som lider av ensamhet får uppleva Guds närhet och stöd av andra människor.
Att unga seminarister och ordensfolk får visa och välutbildade vägledare.

November
That all who suffer loneliness may experience the closeness of God and the support of others.
That young seminarians and religious may have wise and well-formed mentors.