Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 1/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin tammikuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Januari 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for January 2014

Tammikuu
Että todellista taloudellista kehitystä edistettäisiin tavalla, joka kunnioittaa kaikkien kansojen arvokkuutta.
Että eri tunnustuksiin kuuluvat kristityt kulkisivat kohti Kristuksen tahtomaa ykseyttä.

Januari
Att man främjar verklig ekonomisk utveckling som respekterar alla folks värdighet.
Att kristna från olika kyrkor och samfund närmar sig den enhet Kristus ber oss om.

January
That all may promote authentic economic development that respects the dignity of all peoples.
That Christians of diverse denominations may walk toward the unity desired by Christ.