Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 3/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin maaliskuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen mars 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for March 2016

maaliskuu
Että vaikeuksissa olevat perheet saisivat tarvitsemaansa apua ja että heidän lapsensa saisivat kasvaa terveellisessä ja rauhallisessa ympäristössä.
Että uskonsa takia syrjityt ja vainotut kristityt pysyisivät vahvoina ja uskollisina evankeliumille koko kirkon jatkuvien esirukousten tukemina.

mars
Att de familjer som lider av olika sorters problem får den hjälp de behöver, och att deras barn får växa upp i en sund och fredlig miljö.
Att de kristna, som på grund av sin tro diskrimineras och förföljs, får styrka av hela kyrkans ständiga bön att bevara sin trohet mot evangeliet.

March
That families in need may receive the necessary support and that children may grow up in healthy and peaceful environments.
That those Christians who, on account of their faith, are discriminated against or are being persecuted, may remain strong and faithful to the Gospel, thanks to the incessant prayer of the Church.