Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 6/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin kesäkuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juni 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for June 2017

Kesäkuu: Yleinen
Rukoilkaamme kansojen johtajien puolesta, että he ottaisivat tehtäväkseen asekaupan lopettamisen, sillä se aiheuttaa niin monia viattomia uhreja.

Juni: Universell
Att folkens styrande ska fatta kraftfulla beslut för att stoppa vapenhandeln, som orsakar så många oskyldigas lidande.

June: Universal
That national leaders may firmly commit themselves to ending the arms trade, which victimizes so many innocent people.