Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juli 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2016

heinäkuu
Että alkuperäiskansoille, joiden identiteetti ja olemassaolo on uhattuna, osoitettaisiin asianmukaista kunnioitusta.
Että kirkko latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella toteuttaisi lähetystehtäväänsä tuossa maanosassa julistamalla evankeliumia entistä innokkaammin ja voimallisemmin.

juli
Att ursprungsbefolkningarna, vars identitet och själva existensen ibland hotas, behandlas med respekt.
Att kyrkan i Latinamerika och Karibien med förnyad hänförelse och entusiasm förkunnar evangeliet under sin mission över hela kontinenten.

July
That indigenous peoples, whose identity and very existence are threatened, will be shown due respect.
That the Church in Latin America and the Caribbean, by means of her mission to the continent, may announce the Gospel with renewed vigor and enthusiasm.