Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 9/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin syyskuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen september 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for September 2015

syyskuu
Että kaikkien nuorten koulutus- ja työmahdollisuudet lisääntyisivät.
Että katekeetat todistaisivat johdonmukaisesti omalla elämällään siitä uskosta, jota he julistavat.

september
Att det ges fler möjligheter till utbildning och arbete för alla ungdomar.
Att kateketer vittnar genom att leva i enlighet med den tro de är satta att förmedla.

September
That opportunities for education and employment may increase for all young people.
That catechists may give witness by living in a way consistent with the faith they proclaim.