Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 9/2016

Rukouksen apostolaatti, paavin syyskuun 2016 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen september 2016
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for September 2016

syyskuu
Että kaikki ihmiset edistäisivät yhteistä hyvää ja rakentaisivat sellaista yhteiskuntaa, jonka keskipisteenä on ihminen.
Että sakramentteihin osallistumalla ja Raamattua tutkimalla kristityt tulisivat yhä tietoisemmiksi siitä, että heidän tehtävänsä on levittää evankeliumia.

september
Att var och en bidrar till det gemensamma bästa och till att skapa ett samhälle där människan står i centrum.
Att de kristna, genom att ta del av sakramenten och meditera Skriften, blir alltmer medvetna om sitt uppdrag att sprida Evangeliet.

September
That each may contribute to the common good and to the building of a society that places the human person at the center.
That by participating in the Sacraments and meditating on Scripture, Christians may become more aware of their mission to evangelize.