Mariaaniset antifonit

Lempeä Lunastajan äiti

Lempeä Lunastajan äiti, joka taivaan porttina pysyt ja tähtenä meren, kanna langennutta kansaa, joka pyrkii nousemaan, sinä, joka luonnon ihmeeksi synnytit oman pyhän Luojasi, neitsyt ennen ja jälkeen, tervehdyksen kuulit Gabrielin suusta, syntisiä sääli.

Lauletaan perinteisesti adventin- ja jouluaikana, tai jopa kynttilänpäivään asti.

Alma Redemptoris Mater

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia caeli porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo: tu quae genuísti, natúra miránte, tuum sanctum Genitórem, Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Terve, taivasten kuningatar

Terve, taivasten kuningatar, terve, enkelten valtiatar. Terve Iisain juuri, taivaan portti, josta maailmalle valkeus koitti. Iloitse, kunniakas Neitsyt, kaikkia muita ihanampi. Ole tervehditty kaikista kaunein, rukoile puolestamme Kristusta.

Lauletaan perinteisesti kynttilänpäivästä tai viimeistään tuhkakeskiviikosta alkaen pääsiäisyön vigiliaan asti.

 

Ave Regina caelorum

Ave, Regína caelórum, ave, Dómina Angelórum, salve, radix, salve, porta, ex qua mundo lux est orta. Gaude, Virgo gloriósa, super omnes speciósa; vale, o valde decóra, et pro nobis Christum exóra.

Terve, kuningatar

Terve, kuningatar, laupeuden äiti, elämä, ihanuus ja toivomme, terve. Sinua huudamme, me Eevan karkotetut lapset, sinulle huokaamme vaikeroiden ja itkien tässä kyynelten laaksossa. Eijaa, siis, varma puoltajamme, laupias katseesi puoleemme käännä, ja Jeesus, kohtusi siunattu hedelmä, tämän maanpaon jälkeen näytä meille. Oi lempeä, oi uskollinen, oi ihana Neitsyt Maria.

Lauletaan perinteisesti kirkkovuoden tavallisena aikana.

Salve Regina

Salve, Regína, mater misericórdiae; vita, dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules fílii Evae. Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia, ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Sinun turviisi

Sinun turviisi pakenemme pyhä Jumalansynnyttäjä, älä hylkää rukouksiamme hädässä, vaan vapauta meidät aina kaikista vaaroista, kunniakas ja siunattu Neitsyt.

Lauletaan joskus Salve Reginan tilalla.

Sub tuum praesidium

Sub tuum praesídium confúgimus, Sancta Dei Génetrix; nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.

Taivaan kuningatar

Taivaan kuningatar, iloitse, halleluja, sillä hän, jota sait kantaa, halleluja, nousi kuolleista sanansa mukaan, halleluja. Rukoile puolestamme Jumalaa, halleluja.

Lauletaan perinteisesti kautta koko pääsiäisajan.

Regina caeli

Regína caeli, laetáre, allelúia, quia quem meruísti portáre, allelúia, resurréxit sicut dixit, allelúia; ora pro nobis Deum, allelúia.

Terve, Maria

Terve, Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä, Jeesus. Pyhä Maria, Jumalan äiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen.

Lauletaan joskus Salve Reginan tilalla.

Ave Maria

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Kokonaan kaunis olet Maria

Kokonaan kaunis olet Maria, eikä sinussa ole perisynnin tahraa. Sinä olet Jerusalemin kirkkaus, sinä olet Israelin ilo, sinä olet kansamme kunnia, sinä olet syntisten puoltaja. Oi Maria, oi Maria, viisain Neitsyt, lempein Äiti, rukoile puolestamme, ole puoltajamme Herramme Jeesuksen Kristuksen luona.

Lausutaan tai lauletaan joskus Salve Reginan tilalla.

Tota pulchra es Maria

Tota pulchra es, María, et mácula originális non est in te. Tu glória Ierúsalem, tu laetítia Israel. Tu honorificéntia pópuli nostri, tu advocáta peccatórum. O María, o María! Virgo prudentíssima, Mater clementíssima. Ora pro nobis, intercéde pro nobis ad Dóminum Iesum Christum.