Suomen Caritas koordinoi ja kartoittaa seurakuntien pakolaistyötä

Suomen Caritas ry koordinoi ja kartoittaa parhaillaan Helsingin katolisen hiippakunnan seurakunnissa tehtävää pakolaistyötä. Caritas mm. auttaa seurakuntia löytämään eri paikkakunnilta osaavia toimijoita, koska kaikkea ei pienen seurakunnan tai järjestön kannata tehdä itse ja päällekkäisyydet ovat rajoitettujen resurssien hukkaan heittämistä.

Suomen Caritas on myös viikottain yhteydessä muiden Pohjoismaiden Caritas-järjestöihin, jolloin näiltä sisarjärjestöiltä saadaan tietoa kunkin maan tilanteesta ja toimintaa voidaan suunnitella koordinoidusti yhteistyössä seurakuntien kanssa. Myös Caritas Europan kautta saadaan tietoa muiden Euroopan maiden Caritasten avustustyöstä.

Lisää tietoa seurakuntien pakolaistoiminnasta on tulossa mahdollisimman pian, kunhan tilanne selkiytyy ja on tiedossa, mihin vapaaehtoisvoimia voi parhaiten käyttää. Suomen Caritas järjestää asiasta infotilaisuuden torstaina 24.9. klo 18.30 Pyhän Marian kirkon seurakuntasalissa (Mäntytie 2, Helsinki).

Kannattaa seurata Suomen Caritas ry:n kotisivua www.caritas.fi sekä facebooksivua www.facebook.com/suomencaritas.

KATT/www.caritas.fi