Vatikaanin II kirkolliskokous

Pyhä ekumeeninen Vatikaanin II kirkolliskokous

Vatikaanin II kirkolliskokous järjestettiin autuaan paavi Johannes XXIII:n aloitteesta ja sittemmin paavi Paavali VI:n johdolla Vatikaanissa vuosina 1962–1965. Kokoukseen osallistui tuhansia piispoja ja teologeja, useita myös katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolelta. Suurin osa kirkolliskokouksen asiakirjoista julkaistiin suomeksi vihkosina varsin pian konsiilin päättymisen jälkeen.

Viimeiset aikaisemmin julkaisemattomat käännökset ja tarkastetut tekstit on julkaistu kahdessa osassa: Konstituutiot vuonna 2006 ja Julistukset ja dekreetit vuonna 2013. Teksteihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Konstituutiot

[kirja: Ensimmäinen osa (2006)]

 • Dogmaattinen konstituutio Dei Verbum jumalallisesta ilmoituksesta (linkki). 1965
 • Dogmaattinen konstituutio Lumen gentium Kirkosta (linkki). 1964
 • Konstituutio Sacrosanctum Concilium pyhästä liturgiasta (linkki). 1963
 • Pastoraalikonstituutio Gaudium et spes Kirkosta nykymaailmassa (linkki). 1965

Julistukset

[kirja: Toinen osa (2013)]

 • Julistus Gravissimum educationis kristillisestä kasvatuksesta (pdf). 1965
 • Julistus Nostra aetate Kirkon suhteesta ei-kristillisiin uskontoihin (pdf). 1965
 • Julistus Dignitatis humanae uskonnonvapaudesta (pdf). 1965

Dekreetit

[kirja: Toinen osa (2013)]

 • Dekreetti Ad gentes Kirkon lähetystoiminnasta (pdf). 1965
 • Dekreetti Presbyterorum ordinis pappien palvelutehtävästä ja elämästä (pdf). 1965
 • Dekreetti Apostolicam actuositatem maallikkojen apostolaatista (pdf). 1965
 • Dekreetti Optatam totius pappien koulutuksesta (pdf). 1965
 • Dekreetti Perfectae caritatis sääntökuntaelämän uusiin olosuhteisiin mukauttamisesta ja uudistamisesta (pdf). 1965
 • Dekreetti Christus Dominus piispojen paimentehtävästä Kirkossa (pdf). 1965
 • Dekreetti Unitatis redintegratio ekumeniasta (pdf). 1964
 • Dekreetti Orientalium ecclesiarum Idän katolisista kirkoista (pdf). 1964
 • Dekreetti Inter mirifica tiedotuksen välineistä (pdf). 1963

Pyhä ekumeeninen Vatikaanin II kirkolliskokous

Vatikaanin II kirkolliskokous järjestettiin autuaan paavi Johannes XXIII:n aloitteesta ja sittemmin paavi Paavali VI:n johdolla Vatikaanissa vuosina 1962–1965. Kokoukseen osallistui tuhansia piispoja ja teologeja, useita myös katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolelta. Suurin osa kirkolliskokouksen asiakirjoista julkaistiin suomeksi vihkosina varsin pian konsiilin päättymisen jälkeen.

Viimeiset aikaisemmin julkaisemattomat käännökset ja tarkastetut tekstit on julkaistu kahdessa osassa: Konstituutiot vuonna 2006 ja Julistukset ja dekreetit vuonna 2013. Teksteihin voi tutustua alla olevien linkkien kautta.

Konstituutiot

[kirja: Ensimmäinen osa (2006)]

 • Dogmaattinen konstituutio Dei Verbum jumalallisesta ilmoituksesta (linkki). 1965
 • Dogmaattinen konstituutio Lumen gentium Kirkosta (linkki). 1964
 • Konstituutio Sacrosanctum Concilium pyhästä liturgiasta (linkki). 1963
 • Pastoraalikonstituutio Gaudium et spes Kirkosta nykymaailmassa (linkki). 1965

Julistukset

[kirja: Toinen osa (2013)]

 • Julistus Gravissimum educationis kristillisestä kasvatuksesta (pdf). 1965
 • Julistus Nostra aetate Kirkon suhteesta ei-kristillisiin uskontoihin (pdf). 1965
 • Julistus Dignitatis humanae uskonnonvapaudesta (pdf). 1965

Dekreetit

[kirja: Toinen osa (2013)]

 • Dekreetti Ad gentes Kirkon lähetystoiminnasta (pdf). 1965
 • Dekreetti Presbyterorum ordinis pappien palvelutehtävästä ja elämästä (pdf). 1965
 • Dekreetti Apostolicam actuositatem maallikkojen apostolaatista (pdf). 1965
 • Dekreetti Optatam totius pappien koulutuksesta (pdf). 1965
 • Dekreetti Perfectae caritatis sääntökuntaelämän uusiin olosuhteisiin mukauttamisesta ja uudistamisesta (pdf). 1965
 • Dekreetti Christus Dominus piispojen paimentehtävästä Kirkossa (pdf). 1965
 • Dekreetti Unitatis redintegratio ekumeniasta (pdf). 1964
 • Dekreetti Orientalium ecclesiarum Idän katolisista kirkoista (pdf). 1964
 • Dekreetti Inter mirifica tiedotuksen välineistä (pdf). 1963