Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 9/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin syyskuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen September 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for September 2014

Syyskuu
Että psyykkisesti sairaat ihmiset saisivat sitä rakkautta ja apua, mitä he tarvitsevat elääkseen arvonsa mukaisesti.
Että Jumalan sana innoittaisi kristittyjä auttamaan köyhiä ja kärsiviä ihmisiä.

September
Att de psykiskt handikappade får den kärlek och hjälp de behöver för att leva ett värdigt liv.
Att de kristna inspireras av Guds ord att hjälpa fattiga och lidande människor.

September
That the mentally disabled may receive the love and help they need for a dignified life.
That Christians, inspired by the Word of God, may serve the poor and suffering.

Torinon käärinliina esille huhtikuussa

Don_BoscoIIJeesuksen käärinliinaksi uskottu kangas asetetaan Torinon katedraalissa yleisön nähtäväksi jälleen ensi vuoden huhtikuun 19. päivästä alkaen aina kesäkuun 24. päivään saakka. Käärinliinan esille asettaminen on osa pyhän Giovanni Boscon (kuvassa), salesiaanien sääntökunnan (Societas Sancti Francisci Salesii / Salesiani di Don Bosco, SDB) perustajan syntymän 200-vuotisjuhlallisuuksia.

Käärinliinan äärellä uskovilla on mahdollisuus mietiskellä kuvaa, joka todistaa Jeesuksen Kristuksen kärsimyksistä niin voimakkaalla tavalla. Paavi Franciscuksen toiveiden mukaan käärinliinan esille asettamisen aikana kirkon tulisi erityisesti kiinnittää huomiota nuorten asioihin, sillä nuorisotyö ja nuorten kouluttaminen on aina ollut salesiaanisen karisman ytimessä. Samoin pyhä isä toivoo kiinnitettävän huomiota sekä fyysiselle että henkiselle kärsimykselle.

Torinon arkkihiippakunta julkaisee lähiaikoina lisätietoja käärinliinan esille asettamiseen liittyvistä tapahtumista. Sitä voi etsiä osoitteesta www.sindone.org.

KATT