Paavin ajankohtainen rukousaihe tammikuussa 2017

Vuodesta 2017 alkaen paavi Franciscus on antanut rukouksen apostolaattia varten entisten kahden sijaan vain yhden etukäteen valmistetun rukousaiheen kutakin kuukautta varten. Näin hän jätti itselleen mahdollisuuden lisätä kutakin kuukautta varten toisen rukousaiheen, joka liittyy ajankohtaisiin tapahtumiin tai hätätilanteisiin.

Tammikuussa 2017 tämä rukousaihe on:

Että näinä kylminä päivinä ajattelisimme kaikkia kodittomia ihmisiä, joihin kylmyys ja toisten ihmisten välinpitämättömyys vaikuttavat. Rukoilemme heidän puolestaan ja pyydämme Herraa lämmittämään toisten ihmisten sydämet auttamaan heitä.

Urgent Intention – Homeless People Affected by the Cold:
That in these days of such great cold that we think of all the people living on the streets, affected by the cold and by the indifference of others. We pray for them and ask the Lord to warm the hearts of others to help them.

Nimitys ja muutoksia Stella Mariksessa

Stella Mariksen toimintaa kehitetään edelleen. Toimintakeskukseen on muuttanut jo asumaan kaksi nigerialaista Jeesuksen ja Marian rakkauden kahden sydämen sääntökuntaan kuuluvaa sisarta, sisar Francisca Onyemaechi Dike ja sisar Rita Maria Precious Nnoli. Tavoite on, että yhteisöön saataisiin vielä pari muuta sisarta samoin kuin saman sääntökunnan pappi, ehkä jo puolen vuoden sisällä.

Piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Toan Tri Nguyenin 1.2.2017 alkaen Stella Mariksen johtajaksi. Isä Nguyen muuttaa myös asumaan keskukseen. Hän jatkaa edelleen pastoraalista työtään hiippakuntamme vietnamilaisten parissa.

Samassa yhteydessä Stella Mariksen hengellisestä toiminnasta vastannut isä Gianni Sgreva CP siirtyy pois toimintakeskuksesta. Piispan mukaan hänelle etsitään yhä sopivaa toimintapaikkaa Suomesta. ”Isä Gianni on sielunhoitaja monille ihmisille – sekä katolilaisille että luterilaisille. Hän on edelleen hiippakunnan eksorkisti. Olemme kiitollisia hänelle siitä suuresta panoksesta, jonka hän on antanut Stella Mariksen hyväksi, ja toivomme, että hän vielä pitkään voisi toimia Suomessa ihmisten hyväksi”, piispa kertoo.

Stella Mariksen varauksista vastaa toimintakeskuksen emäntä Marja-Leena (Maane) Hänninen. » Lue lisää..

Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 1/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin tammikuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen januari 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for January 2017

Tammikuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme kaikkien kristittyjen puolesta, jotta he Herran opetukselle uskollisina pyrkisivät rukouksen ja veljellisen rakkauden avulla palauttamaan täyden kirkollisen yhteyden ja vastaisivat yhdessä ihmiskunnan haasteisiin.

Januari: Evangelisationen
Att alla kristna ska förbli trogna Herrens undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för att återupprätta kyrkans fulla gemenskap, så att de kristna tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten står inför.

January: Evangelization
That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.

";