Vastaus avoimeen kirjeeseen Stella Mariksesta

Hyvät Helsingin katolisen hiippakunnan jäsenet!

Olen aidosti kiitollinen siitä huomiosta, jota hiippakuntamme jäsenet osoittavat paikalliskirkkomme kokonaisvaltaista kehittämistä kohtaan ja pyrin aina kuuntelemaan tarkkaavaisesti niitä huolia, joita tästä kehittämisestä, niin kuin mistä tahansa muutoksesta, seuraa. Haluaisin seuraavassa lyhyesti vastata joihinkin väitteisiin, joita perjantaina 17.11.2017 esitettiin avoimessa kirjeessä Stella Marista koskevista päätöksistä ja niiden perusteluista. » Lue lisää..

Tavaroita Stella Mariksesta

Stella Mariksessa myydään monia tavaroita: ruokailuvälineitä, huonekaluja, jne.

Tulot käytetään uuden Stella Mariksen tarpeisiin.

Tavaroita voi käydä katsomassa klo 10.00-16.00 lauantaisin 11.11, 18.11 ja 25.11.

Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä Marja-Leena Hänniseen (maanehanninen@gmail.com / +358452101045)

KATT

Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 11/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin marraskuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen november 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for November 2017

Marraskuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme Aasian kristittyjen puolesta, että he sanoillaan ja teoillaan evankeliumista todistaen edistäisivät vuoropuhelua, rauhaa ja yhteisymmärrystä varsinkin niiden kanssa, jotka kuuluvat toisiin uskontoihin.

November: Evangelisationen
Att Asiens kristna, genom att vittna om evangeliet i ord och handling, ska verka för dialog, fred och ömsesidig förståelse, särskilt mellan dem som tillhör olika religioner.

November: Evangelization
That Christians in Asia, bearing witness to the Gospel in word and deed, may promote dialogue, peace, and mutual understanding, especially with those of other religions.