Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 10/2014

Rukouksen apostolaatti, paavin lokakuun 2014 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen Oktober 2014
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for October 2014

Lokakuu
Että Herra antaisi rauhan syntyä maailmaan niille alueille, jotka eniten kärsivät sodasta ja väkivallasta.
Että Maailman lähetyspäivä innostaisi kaikkia uskovia viemään evankeliumia maailman joka kolkkaan.

Oktober
Att Herren skänker fred till de delar av världen som mest lider av krig och våld.
Att världsmissionsdagen inspirerar alla troende att med entusiasm förmedla evangeliet till hela världen.

October
That the Lord may grant peace to those parts of the world most battered by war and violence.
That World Mission Day may rekindle in every believer zeal for carrying the Gospel into all the world.

Siirto ja nimityksiä

vaakuna piispa Teemu Sippo SCJHelsingin piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Joosef Dangin Pyhän ristin seurakunnan kappalaiseksi 1.10.2014 alkaen toistaiseksi.

Vastaavasti piispa on nimittänyt isä Juan Mariano de Lucio Delgadon 3.10.2014 alkaen toistaiseksi Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan assistentiksi. Isä de Lucio on kotoisin Bilbaosta ja hän tulee Suomeen Burgosin arkkihiippakunnan Fidei donum -lahjana ainakin kolmeksi vuodeksi.

Piispa on nimittänyt 27.11.2014 työnsä aloittavan suomalaisen luterilais-katolisen dialogikomission katoliset edustajat. Heitä ovat piispan lisäksi yleisvikaari Raimo Goyarrola, isä Jan Aarts SCJ, isä Anders Hamberg ja isä Zdzislaw Huber SCJ. Tämän lisäksi komission työhön osallistuu monsignore Matthias Türk Paavillisesta kristittyjen ykseyden edistämisen neuvostosta.

KATT