Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 10/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin lokakuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen oktober 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for October 2015

lokakuu
Että ihmiskauppa, joka on orjuuden nykyaikainen muoto, saataisiin lopetettua.
Että Aasian mantereen kristilliset yhteisöt julistaisivat lähetystyön hengessä evankeliumia niille, jotka sitä vielä odottavat.

oktober
Att människohandel, som är en modern form av slaveri, utrotas.
Att de kristna samfunden i Asien hängivet proklamerar evangeliet för dem som fortfarande väntar på det.

October
That human trafficking, the modern form of slavery, may be eradicated.
That with a missionary spirit the Christian communities of Asia may announce the Gospel to those who are still awaiting it.

Uusi piispa Islantiin

David Tencer OFMCapPerjantaina 18.9. ilmoitettiin samanaikaisesti Reykjavikissa ja Roomassa, että paavi Franciscus on hyväksynyt Reykjavikin piispa Peter Bürcherin heikon terveytensä vuoksi jättämän eroanomuksen ja nimittänyt seuraavaksi Reykjavikin piispaksi slovakialaisen, Islannissa vuodesta 2004 asti toimineen isä Dávid Bartimej Tencerin OFMCap. Isä Tencer toimii tällä hetkellä Reyðarfjörðurin kirkkoherrana Islannin itärannikolla. » Lue lisää..

Paavi Franciscus: kukaan ei voi jättää huomiotta Syyrian ja Irakin kriisiä

Paavi Franciscus puhui 17. syyskuuta 2015 Paavillisen Cor unum -neuvoston järjestämän kokouksen osanottajille. Kokous käsitteli Syyrian ja Irakin humanitaarista kriisiä ja osanottajina oli erityisesti katolisten karitatiivisten järjestöjen edustajia ja kriisialueen piispoja. » Lue lisää..