Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 8/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin elokuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen augusti 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for August 2015

elokuu
Että vapaaehtoistyötä tekevät auttaisivat auliisti hädässä olevia.
Että unohtaen itsemme oppisimme olemaan lähimmäisinä elämässä ja yhteiskunnassa syrjäytyneille.

augusti
Att volontärer generöst erbjuder sin hjälp åt de nödlidande.
Att vi genom att åsidosätta vårt innersta jag kan närma oss dem som befinner sig i samhällets och det mänskliga livets utkanter.

August
That volunteers may give themselves generously to the service of the needy.
That setting aside our very selves we may learn to be neighbors to those who find themselves on the margins of human life and society.

Nimityksiä

teemu sippo vaakuna rgb2 2015Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Gienadi Dobrukin Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnan assistentiksi 8.7.2015 alkaen toistaiseksi. Isä Dobruk on syntynyt 1975 Valko-Venäjällä, mutta on myös Puolan kansalainen.

Piispa on nimittänyt Suomeen palaavan isä Wieslaw Swiechin SCJ 1.8. alkaen kappalaiseksi Pyhän Ristin seurakuntaan toistaiseksi.

KATT

Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juli 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2015

heinäkuu
Että poliittista vastuuta elettäisiin kaikilla tasoilla todeksi suuren laupeuden muotona.
Että Latinalaisen Amerikan kristityt voisivat yhteiskunnallisen epätasa-arvon edessä antaa todistuksen rakkaudesta köyhiä kohtaan ja työskennellä entistä veljellisemmän yhteiskunnan puolesta.

juli
Att politiskt ansvar på all nivåer utövas som en form av kärlek.
Att de kristna i Latinamerika mitt i de sociala orättvisorna kan vittna om kärlek till de fattiga och medverkar till ett mer rättvist samhälle.

July
That political responsibility may be lived at all levels as a high form of charity.
That, amid social inequalities, Latin American Christians may bear witness to love for the poor and contribute to a more fraternal society.