”Paavi haluaa muuttaa Isä meidän -rukousta”?

Maailman tiedotusvälineissä on levinnyt Reutersin uutinen, jonka mukaan paavi Franciscuksen mielestä Isä meidän -rukouksen käännöstä ”kiusaukseen johdattamisesta” pitäisi muuttaa. Väite siitä, että paavi ”aikoo muuttaa Isä meidän -rukousta”, koski sitten uutisissa milloin paavin aikomusta käskeä muuttaa englanninkielistä ”and lead us not into temptation”, milloin italiankielistä ”non ci indurre in tentazione” jne.

Harhaanjohtavat uutiset lähtivät liikkeelle siitä, että italialaisen Tv2000 – kanavan lyhyssä haastattelupätkässä paavi Franciscus oli keskustellut vankilapapin kanssa siitä, että se, että Jumala johdattaisi ihmisiä kiusaukseen, ”ei ole hyvä käännös”. Jumala ei johdata ihmisiä kiusaukseen, vaan Saatana; me lankeamme, eikä Jumala heitä meitä kiusauksiin nähdäkseen, kuinka olemme langenneet. Tässä yhteydessä paavi mainitsi hiljattain ranskankieliseen Isä meidän -rukouksen käännökseen tehdyn korjauksen, jossa aiempi ”ne nous soumets pas à la tentation” (”älä alista meitä kiusaukseen”) on korvattu muotoilulla ”ne nous laisse pas entrer en tentation” (”älä salli meidän joutua kiusaukseen”).

Paavi Franciscus ei siis ole vaatinut mitään muutosta Isä meidän -rukoukseen.

KATT

Uudet lukukappaleiden kirjat

Hiippakunnassa ollaan ottamassa kirkkovuodesta 2017-2018 alkaen käyttöön uudet tarkastetut messun lukukappaleiden kirjat. Ensimmäisenä otetaan käyttöön sunnuntaiden vuosikerta B sekä ”erityisten aikojen” (adventti-, joulu-, paaston- ja pääsiäisajan) arkipäivien kirja. Seuraavassa vaiheessa valmistuvat kirkkovuonna 2017-2018 vuorossa oleva kirkkovuoden tavallisen ajan arkipäivien sarja II sekä pyhien kirja, sekä myöhemmin luonnollisesti vielä sunnuntaiden kirjat A sekä C ja kirkkovuoden tavallisen ajan sarja I. » Lue lisää..

Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 12/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin joulukuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen december 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for December 2017

Joulukuu: Yleinen
Rukoilkaamme vanhusten puolesta, niin että he perheidensä ja kristillisten yhteisöittensä tukemina antaisivat viisauttaan ja kokemustaan käyttöön uskon välittämisessä ja uusien sukupolvien opettamisessa.

December: Universell
Att våra äldre med stöd från sina familjer och församlingar, genom sin vishet och erfarenhet kan bidra till att tron ges vidare till nya generationer.

December: Universal
That the elderly, sustained by families and Christian communities, may apply their wisdom and experience to spreading the faith and forming the new generations.