Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2015

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2015 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juli 2015
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2015

heinäkuu
Että poliittista vastuuta elettäisiin kaikilla tasoilla todeksi suuren laupeuden muotona.
Että Latinalaisen Amerikan kristityt voisivat yhteiskunnallisen epätasa-arvon edessä antaa todistuksen rakkaudesta köyhiä kohtaan ja työskennellä entistä veljellisemmän yhteiskunnan puolesta.

juli
Att politiskt ansvar på all nivåer utövas som en form av kärlek.
Att de kristna i Latinamerika mitt i de sociala orättvisorna kan vittna om kärlek till de fattiga och medverkar till ett mer rättvist samhälle.

July
That political responsibility may be lived at all levels as a high form of charity.
That, amid social inequalities, Latin American Christians may bear witness to love for the poor and contribute to a more fraternal society.

Äiti Teresan seuraaja kuoli

sisar nirmalaAutuaan Teresa Kalkuttalaisen eli tuttavallisemmin Äiti Teresan ensimmäinen seuraaja, sisar Nirmala Joshi on kuollut. Hän kuoli 81-vuotiaana Rakkauden lähetyssisarten talossa Intian Kolkatassa tiistaina 23.6.2015.

Sisar Nirmala toimi autuaan Teresan seuraajana Rakkauden lähetyssisarten kongregaation yleisesimiehenä 1997-2009. Huonoon terveyteensä vedoten hän jäi tuolloin syrjään sisarkunnan johdosta. Hänen seuraajakseen valittiin sisar Mary Prema Pierick MC, joka edelleen toimii tässä tehtävässä. » Lue lisää..

Paavin uusi kiertokirje ilmestyi

laudatosi-1Vatikaani on torstaina 18.6.2015 klo 13.00 Suomen aikaa julkaissut paavi Franciscuksen Laudato si’ (Ole ylistetty) -nimen saaneen toisen kiertokirjeen ”huolenpidosta yhteistä kotiamme kohtaan”.

Kiertokirjeen teema ei ole pelkästään luonnonsuojelu, vaan paavi tarkastelee siinä koko luomakunnan tilaa, tarkoitusta ja ongelmia, tarjoaa uuden kokonaisvaltaisen ekologisen näkökulman maailmaan ja elämään, tekee toimintaehdotuksia tilanteen parantamiseksi ja kutsuu ”ekologiseen kääntymykseen”. » Lue lisää..