Pappienneuvosto uudistui

Pappienneuvoston kokous Stella Mariksessa maaliskuussa 2016. Kuva: Peter Gebara SCJ.

Helsingin hiippakunnassa on pitkään ollut käytäntönä se, että pappienneuvostoon ovat automaattisesti kuuluneet hiippakunnan kaikki papit. Tällainen käytäntö on muualla maailmassa hyvin harvinainen, ja myös Suomessa se on käynyt lähes mahdottomaksi, koska pappeja on tullut lisää – heitä on tällä hetkellä jo 30 – ja uskovien määrä hiippakunnassa on kasvanut merkittävästi.

Tästä syystä Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on uudistanut pappienneuvoston säännöt niin, että siihen kuuluu piispan lisäksi piispanneuvoston jäsenet sekä viisi pappien keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi piispa voi kutsua vielä yhden papin. Neuvoston toimikausi on viisi vuotta. » Lue lisää..

Nimitys

Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ on nimittänyt isä Jean Claude Kabezan 15.9.2017 alkaen Kouvolan Pyhän Ursulan seurakunnan kirkkoherraksi. Seurakunnan pitkäaikainen kirkkoherra, isä Stanislaw Szymajda SCJ jää syksyllä eläkkeelle.

KATT

Rukouksen apostolaatti / Böneapostolatet / Apostleship of prayer 7/2017

Rukouksen apostolaatti, paavin heinäkuun 2017 rukousaiheet
Böneapostolatet, påvens böneämnen juli 2017
Apostleship of prayer, Pope’s Prayer Intentions for July 2017

Heinäkuu: Lähetystyö
Rukoilkaamme veljiemme ja sisartemme puolesta, jotka ovat etääntyneet uskosta, että he rukoustemme ja evankeliumista antamamme todistuksen kautta löytäisivät uudelleen laupiaan Herran läheisyyden ja kristillisen elämän kauneuden.

Juli: Evangelisationen
Att våra bröder och systrar som kommit bort från tron, genom vår förbön och vårt vittnesbörd om evangeliet, ska kunna komma tillbaka till den barmhärtige Fadern, och så återfinna trons skönhet.

July: Evangelization
That our brothers and sisters who have strayed from the faith, through our prayer and witness to the Gospel, may rediscover the merciful closeness of the Lord and the beauty of the Christian life.