Katolska kyrkans medlemsavgift – direktiv 2018

Bästa medlemmar av Helsingfors stift,

Den senaste tidens ekonomiska förändringar bl.a. lönerna till vårt prästerskap, har lett till många obesvarade frågor bland medlemmarna i vårt stift. Å andra sidan har den nya situationen även väckt intresse för hur kyrkan under de nya betingelserna ekonomiskt klarar sig. Därför vill jag klargöra hur medlemmarna i vårt stift ekonomiskt kan stöda kyrkan och samtidigt lyfta fram deras plikt i denna fråga.

Varje medlem i den katolska kyrkan, varje församlingsmedlem, har en plikt att enligt sina möjligheter också stöda sin egen kyrka och verksamheten i sin församling. I Helsingfors katolska stift kommer detta att ske på följande sätt från och med början av 2018.

Varje fullvuxen katolik har som plikt att betala 1,5 % av sin beskattningsbara inkomst till sin egen församling. Betalningen sker på församlingens medlemskonto. (De kyrkans medlemmar som har betydande ekonomiska svårigheter måste givetvis inte betala summan till fullo.) Rekommendationen är att man automatiskt månatligen betalar via bankgiro summan på församlingens medlemskonto.

Församlingarna överför regelbundet 10 % av det insamlade beloppet till stiftet. Stiftet behöver dessa medel för att upprätthålla gemensamma verksamheter. En del går även som överföringar till de församlingar vilka inte är solida.

Denna bestämmelse omintetgör alla tidigare direktiv gällande sätt hur man stöder kyrkan ekonomiskt. Man kan, såsom tidigare, fortfarande stöda stiftet direkt. Man bör, såsom tidigare, årligen, betala för stiftets tidning FIDES.

Jag vill tacka alla som redan nu stöder kyrkan!

Helsingfors, 8.1.2018

+ Teemu Sippo SCJ

Biskop av Helsingfors

Suomi: Jäsenmaksu | English: Membership Fee

= = = = =

FÖRSAMLINGARNAS KONTONUMMER (januari 2018)

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
FI61 1014 3000 2118 01 – Viite: 1009

Pyhän Marian seurakunta
FI65 1023 3000 2047 89 – Viite: 90010

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
FI40 1547 3000 0005 98 – Viite: 90010

Pyhän Olavin seurakunta
FI65 1045 3000 1121 43 – Viite: 90010

Pyhän ristin seurakunta
FI08 2236 1800 0045 66 – Viite: 90010

Pyhän Ursulan seurakunta
FI91 8000 1501 8884 41 – Viite: 90010

Nasaretin pyhän perheen seurakunta
FI65 80001470 2353 84 – Viite: 90010

Pyhän Joosefin seurakunta
FI86 8000 1801 5788 58 – Viite: 90010

Hiippakunnan tuki
FI78 1014 3000 2374 91 – Viite: 90010

= = = = =