Jäsenmaksuohjeet 2018

Hyvät hiippakuntalaiset,

Viime aikojen taloudelliset muutokset, muun muassa pappien palkkaus, ovat aiheuttaneet hiippakuntalaisten keskuudessa paljon kysymyksiä, mutta myös mielenkiintoa sitä kohtaan, miten kirkko uusissa olosuhteissa tulee taloudellisesti toimeen. Siksi haluan selvittää sitä, miten hiippakuntalaiset voivat tukea taloudellisesti kirkkoa ja samalla haluan tuoda esiin myös heidän velvollisuutensa tässä asiassa.

Katolisessa kirkossa jokainen kirkon jäsen, jokainen seurakuntalainen, on velvoitettu tukemaan mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti oman kirkkonsa ja seurakuntansa toimintaa. Helsingin katolisessa hiippakunnassa tämä tapahtuu vuoden 2018 alusta lähtien seuraavalla tavalla:

Jokaisella täysi-ikäisellä katolilaisella on velvollisuus maksaa 1,5 % verotettavista ansiotuloistaan oman seurakuntansa jäsenmaksutilille. (Näin ei tietenkään tarvitse tehdä, ainakaan täysimääräisesti, mikäli kirkon jäsenellä on suuria taloudellisia haasteita.) Suositeltavin tapa on tehdä automaattinen kuukausittainen pankkisiirto seurakunnan jäsenmaksutilille. (Ks. alla.)

Seurakunnat luovuttavat säännöllisesti noin 10 % keräämistään tuloista hiippakunnan käyttöön. Hiippakunta tarvitsee näitä tuloja yhteisten toimintojen ylläpitämiseen sekä mm. niiden seurakuntien tukemiseen, jotka eivät ole omavaraisia.

Tämä ohje kumoaa kaikki aikaisemmat kirkon taloudellista tukemista koskevat ohjeet. Hiippakuntaa voi kuitenkin edelleen tukea myös suoraan kuten tähänkin asti, samoin jokaiseen katoliseen kotiin lähetettävän Fides-lehden tilausmaksu tulee edelleen maksaa vuosittain.

Kiitos kaikille teille, jotka jo nyt tuette kirkkoa!

Helsingissä, 8.1.2018

+ Teemu Sippo SCJ

Helsingin piispa

Svenska: Medlemsavgift | English: Membership Fee

= = = = =

JÄSENMAKSUJEN TILINUMEROT (tammikuussa 2018)

Pyhän Henrikin katedraaliseurakunta
FI61 1014 3000 2118 01 – Viite: 1009

Pyhän Marian seurakunta
FI65 1023 3000 2047 89 – Viite: 90010

Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunta
FI40 1547 3000 0005 98 – Viite: 90010

Pyhän Olavin seurakunta
FI65 1045 3000 1121 43 – Viite: 90010

Pyhän ristin seurakunta
FI08 2236 1800 0045 66 – Viite: 90010

Pyhän Ursulan seurakunta
FI91 8000 1501 8884 41 – Viite: 90010

Nasaretin pyhän perheen seurakunta
FI65 80001470 2353 84 – Viite: 90010

Pyhän Joosefin seurakunta
FI86 8000 1801 5788 58 – Viite: 90010

Hiippakunnan tuki
FI78 1014 3000 2374 91 – Viite: 90010

= = = = =