Paavi Virossa: Marian maa, muiston ja hedelmällisyyden maa

Paavi Franciscus on saapunut vierailulle Viroon ja tavannut presidentti Kersti Kaljulaidin. Tervehdyssanoissaan paavi viittasi siihen, että Viroa on vuosisatojen ajan kutsuttu ”Marian maaksi” (Maarjamaa): ”Tuo nimi ei kuulu vain historiaanne, vaan on osa kulttuurianne. Marian ajatteleminen tuo mieleeni kaksi sanaa: muisto ja hedelmällisyys. Maria on muiston nainen, joka vaalii sydämessään aarteena kaikkea elävää (vrt. Luuk. 2:19); hän on hedelmällinen äiti, joka synnyttää Poikansa elämän. Siksi ajattelen mielelläni Viroa muiston ja hedelmällisyyden maana. Kansanne on joutunut historian eri vaiheissa kokemaan raskaita kärsimyksen ja ahdingon hetkiä, taistelua vapauden ja itsenäisyyden puolesta… mutta viimeisten noin 25 vuoden aikana, kun otitte oman paikkanne kansakuntien perheessä, Viron yhteiskunta on ottanut valtavia askeleita eteenpäin.”

Paavi totesi Viron olevan pienuudestaan huolimatta johtavassa asemassa inhimillisen kehityksen, innovaatiokyvyn, lehdistönvapauden, demokratian ja poliittisen vapauden osalta. ”Muiston maana” oleminen merkitsee sen muistamista, että paikka, jonka Viro nykyään on saavuttanut, on tulos isien ponnistuksista ja työstä, siitä, että miehet ja naiset ovat taistelleet tämän vapauden mahdollistamiseksi.

Teknokraattisissa yhteiskunnissa on menetetty taju elämän merkityksestä, elämänilosta. Tietoisuus kuulumisesta, toisten hyväksi taistelemisesta, kansaan, kulttuuriin ja perheeseen kuulumisesta saattaa vähitellen kadota. Se riistää etenkin nuorilta ne juuret, joista käsin voi rakentaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Pahinta vieraantumista on kokemus juurettomuudesta, siitä, että ei kuulu mihinkään. On tärkeää rakentaa siteitä ihmisten, sukupolvien ja kulttuurien kesken. Hedelmällinen maa luo näitä suhteita, jolloin ihmiset tuntevat olevansa ”kotona”. ”Vakuutan teille, että tässä tehtävässä voitte aina luottaa katolisen kirkon tukeen ja apuun; katolinen kirkko on keskuudessanne pieni yhteisö, mutta sillä on suuri halu antaa panoksensa tämän maan hedelmällisyyteen.”

”Herra siunatkoon teitä ja rakasta Viron kansaa; siunatkoon hän erityisellä tavalla vanhuksia ja nuoria, jotta he muistoa vaalien ja ylläpitäen tekisivät tästä maasta hedelmällisyyden esikuvan.”

KATT/VIS