Asiamies Englantilaiseen kouluun

ENGLANTILAISEN KOULUN SÄÄTIÖN tarkoituksena on ylläpitää Helsingissä toimivaa Englantilaista koulua (The English School) ja hallinnoida sen käytössä olevaa kiinteistöä. Koulun erityinen tehtävä on oppilaiden perehdyttäminen suomen ja englannin kieleen sekä suomalaisen ja englantilaisen kielialueen kulttuuriin. Pääasiallinen opetuskieli on englanti. Koulu on kristillisiä arvoja kunnioittaen toimiva yksityinen oppilaitos, jonka tavoitteena on oppilaiden kasvattaminen vastuulliseen ihmisyyteen, suvaitsevaisuuteen ja monikulttuurisuuteen. Koulussa järjestetään sekä perusopetusta että lukiokoulutusta, minkä lisäksi oppilaitokseen kuuluu kaksivuotinen esikoulu. Oppilaita on tällä hetkellä noin 540. Koulu on laajenemassa, ja tulee tarjoamaan opetusta noin 700 oppilaalle.

Säätiössä julistetaan
haettavaksi osa-aikainen
ASIAMIEHEN tehtävä

Asiamies toimii säätiön hallituksen esittelijänä ja toimeenpanee säätiön hallituksen päätökset. Hänen tehtävänään ovat myös koulukiinteistön ja muiden toimitilojen hankinta ja säätiön rahoitusasiat. Apunaan hänellä ovat koulun hallintopäällikkö ja kirjanpitäjä.

Asiamiehen odotetaan käyttävän keskimäärin 4-6 päivää kuukaudessa tehtäviensä hoitoon. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä työskennellä sekä englannin että suomen kielellä. Tehtävän hoidossa on eduksi koulu- ja säätiölainsäädännön tuntemus sekä kokemus rakennuttamisesta ja kiinteistönhoidosta.

Palkkatoivomuksella varustetut hakemukset tulee osoittaa Englantilaisen koulun säätiön hallitukselle ja toimittaa 9.12.2009 kello 15.00 mennessä osoitteella Mäntytie 14, 00270 Helsinki. Suljettuun kuoreen merkintä Asiamiehen toimi. Hakemuksia ei palauteta.

Tiedusteluihin vastaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Gorski, puh. 09 6124 0022 tai email laurigorski@hotmail.com.

Englantilaisen koulun säätiön hallitus