Diakoniksi vihkiminen siirtyy

Hiippakunnan kuuriasta on annettu tieto, että toukokuuksi suunniteltu pappiskandidaatti Andreas Bucksruckerin diakoniksi vihkiminen siirtyy.  KATT