Ekumeenisia tapahtumia tällä viikolla

*Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 20.-27.10.2013. Teemana on Väkivallan markkinat: tähtäimessä asekauppa ja pienaseet. Aineistoa ja tietoa tapahtumista löytyy Vastuuviikon kotisivulta.

* Tulevaisuuden uskonnonopetus – Kulttuurit kohtaavat koulussa –seminaari järjestetään perjantaina 25.10. klo 14-17 (Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasali, Unioninkatu 39). Millaista on nykyajan uskonnonopetus? Mitä kerromme muista uskonnoista? Kuinka kehittää uskonnonopetusryhmien yhteistyötä kouluyhteisön voimavarana? Miten edistää uskontojen lukutaitoa koulussa? SEN:n kasvatusasiain jaoston järjestämässä seminaarissa ovat mukana ovat mm. SEN:n puheenjohtaja piispa Teemu Sippo SCJ, arkkipiispa Leo, SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen, Kasvatusasiain jaoston pj, dosentti Jyri Komulainen, opetusministeri Krista Kiuru. Tapahtumassa on myös moniuskontoinen paneeli. Lisätietoja www.ekumenia.fi.

* Abrahamin tyttäret – Moniarvoisuutta oppimassa -SEN:n naisjaoston järjestämä seminaari sunnuntaina 27.10.2013 klo 13-17 Paavalin kirkon seurakuntasalissa, Sammatintie 5, Helsinki. Naisten kokemuksia moniarvoisuudesta kolmessa uskonnossa: juutalaisuudessa, kristinuskossa, islamissa. Naisten uskontodialogista on rohkaisevia kokemuksia. Se tapahtuu usein käytännön tasolla ja luo toimivaa yhteyttä. Suurelle osalle naisia uskonto tarjoaa hengellistä elämää, voimaa, itseluottamusta ja arvontunnetta. Keskustelua moniarvoisuuskasvatuksesta koulussa ja kotona, mukana myös mm. SPR:n Ei rasismille -kampanjan edustaja. Lisätietoja www.ekumenia.fi.