Vastakkainasettelusta yhteyteen

Luterilais-roomalaiskatolisen Ykseyskomission valmistelema asiakirja ”Vastakkainasettelusta yhteyteen” julkistettiin suomeksi. Asiakirja liittyy vuonna 2017 vietettävään reformaation 500-vuotismuistovuoteen. Vuonna 2017 tulee myös kuluneeksi 50 vuotta kansainvälisen katolis-luterilaisen dialogin alkamisesta (1967).

Luterilais-roomalaiskatolinen Ykseyskomissio on Luterilaisen maailmanliiton ja Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston asettama. Komissiolla on sekä luterilainen että katolinen puheenjohtaja. Luterilainen puheenjohtaja on piispa Eero Huovinen; katolisena puheenjohtajana toimi piispa Gerhard Ludwig Müller vuoteen 2012 saakka, jolloin paavi Benedictus XVI nimitti hänet Uskonopin kongregaation prefektiksi. Luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission englanninkielinen raportti ”From Conflict to Communion. Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017” julkistettiin aiemmin vuonna 2013 Genevessä.

Asiakirjan suomentajana on toiminut dosentti Juhani Forsberg. Suomennoksen julkaisijat ovat Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen ulkoasiain osasto sekä Katolinen tiedotuskeskus. Aloite KATT:n mainitsemisesta asiakirjan toisena julkaisijana kansainvälisen mallin mukaisesti tuli luterilaiselta kirkolta. KATT neuvotteli asiasta piispa Teemu Sipon SCJ kanssa ja antoi palautetta suomennoksesta, ja piispan luvalla Katolinen tiedotuskeskus mainitaan toisena julkaisijana.

Asiakirjassa käsitellään esimerkiksi reformaation muiston viettämistä ekumeenisena ja globaalina aikana, uusia näkökulmia Lutheriin ja reformaatioon, Lutherin teologian keskeisiä teemoja luterilais-roomalaiskatolisten dialogien valossa sekä kastetta yhteisen muistelemisen perustana. Siinä esitetään myös viisi ekumeenista ”toimintaohjetta”.

Luterilaisen reformaation yhteinen mieliin palauttaminen on samalla tärkeää ja vaikeaa. Monet katolilaiset yhdistävät sanan ”reformaatio” ennen kaikkea kirkon jakautumiseen, kun taas luterilaiset liittävät sanan evankeliumin uudelleen löytymiseen. Asiakirja toteaa, että luterilaiset eivät viettäessään reformaation merkkivuotta 2017 juhli lännen kirkon jakautumista.

Vastakkainasettelusta yhteyteen-asiakirjaa voi tiedustella Kirkkohallituksen julkaisumyynnistä (julkaisumyynti@evl.fi). Sen voi myös ladata pdf-tiedostona luterilaisen kirkon Sakasti-palvelun sivulta.

KATT/evl.fi