Eutanasialain sijasta kehitettävä saattohoitoa

Piispa Teemu Sippo SCJ on yhdessä metropoliitta Elian (ort.), piispa Seppo Häkkisen (lut.) ja toiminnanjohtaja Esko Matikaisen (helluntaikirkko) kanssa allekirjoittanut seuraavan kannanoton eutanasialainsäädännöstä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta keskustelee tämän syksyn aikana kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on saada Suomeen eutanasialaki.
Asia on monisäikeinen ja eettisesti vaikea. On ymmärrettävää, että jotkut henkilöt, jotka ovat joutuneet seuraamaan läheisensä sietämätöntä tuskaa, voivat nähdä eutanasialain ratkaisuna.

Me allekirjoittajat haluamme kristillisten kirkkojen edustajina tuoda esille näkökohtia, joita pidämme tärkeinä, kun eduskunta on tärkeän ratkaisun edessä.

Ihmisen elämä on arvokas alusta lähtien kuolemaan asti. Emme voi arvottaa elämää sen pituuden eikä laadun mukaan; jokainen elämä on Jumalan lahja. Jokaisen ihmisen tulee saada tarvitsemansa hoito elämän päätösvaiheessa. Joskus on armollisempaa tehdä päätös hoidon lopettamisesta kuin sen jatkamisesta. Lääketieteen nopea kehittyminen tekee rajan tunnistamisen entistä vaikeammaksi.

On vakavasti pohdittava, onko eutanasia oikea vastaus sietämättömään kärsimykseen. Arkkiatri Risto Pelkosen mukaan eutanasia ei ratkaise kärsimyksen ongelmaa vaan luo uusia. Kenelle elämän lopettaminen tulee delegoida? Kuinka eutanasian toteuttamisen ehdot voidaan rajata? Kuinka raskaan taakan kantaa lääkäri, jonka vastuulla on ihmiselämän päättäminen?

Eutanasian laillistaminen Suomessa voi aiheuttaa samankaltaisia ongelmia kuin Hollannissa ja Belgiassa, joissa käytäntö on eettisesti saanut aikaan yhä enemmän vahinkoa. Eutanasian salliminen hämärtää käsityksen ihmisestä ja kertoo välinpitämättömyydestä ihmisen arvokkuutta kohtaan. Se on vaarallinen suunta, johon lainsäädännössä ei tule lähteä.

Ihmiselämän viimeisessä vaiheessa voidaan käyttää ns. palliatiivista sedaatiota. Se tarkoittaa potilaan unen kaltaiseen tilaan vaivuttamista, kun sietämätöntä kärsimystä ja kipua ei kyetä enää lievittämään muilla olemassa olevilla hoitomuodoilla.

Mielestämme eutanasialakia ei tarvita. Tärkeää sen sijaan on saattohoidon kehittäminen ja sen ulottaminen kaikkien saataville. Se on eettisesti ja lääketieteellisesti kestävä ratkaisu elämän loppuvaiheen kärsimyksiin.

12.10.2017

Metropoliitta Elia, Suomen ortodoksinen kirkko
Piispa Seppo Häkkinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko
Piispa Teemu Sippo, katolinen kirkko Suomessa