Hiippakunnan kasvu jatkuu

Helsingin katolisen hiippakunnan jäsenmäärä on viime vuoden lopulta (2015) saatujen tilastojen mukaan jatkanut tasaista kasvuaan. Vuodessa kasvua on tullut n. 2,6 prosenttia ja jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 13 942.

Jäsenmäärän kasvuun ovat vaikuttaneet ennen kaikkea kasteiden suuri määrä (237) ja muutto toisista hiippakunnista (265). Kirkkoonottojen määrä oli 46. Merkittävin jäsenmäärää vähentävä syy on toiseen katoliseen hiippakuntaan muutto (229). Kirkosta eroamisia oli 45, kuolemia 35.

tilastot 2016 kielisuhteetÄidinkielenään suomea puhuu 42 prosenttia hiippakunnan jäsenistä, ruotsia 5 prosenttia ja muita kieliä 53 prosenttia. Osuuksien suuruudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Ensikommuunion sai viime vuonna 166 henkilöä, ja vahvistuksen sakramentti jaettiin 179 henkilölle. Hiippakunnassa solmittiin 45 avioliittoa, joista 13:ssa molemmat puolisot olivat katolilaisia.

Uskonnonopetusta sai – näissä luvuissa ei oteta huomioon puutteellisia tietoja kahdesta seurakunnasta – vain noin 54,5 prosenttia uskonnonopetusikäisistä lapsista ja nuorista. 67 % oppilaista sai opetuksen kouluopetuksena.

Jäsenmäärä kasvoi kaikissa seurakunnissa, eniten kuitenkin Turun Pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin seurakunnassa sekä absoluuttisesti (115) että suhteellisesti (6,0 %).

KATT