Katolilaisten määrä Suomessa kasvaa tasaisesti

Vuoden 2009 tilastot Helsingin katolisesta hiippakunnasta ovat valmistuneet. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut tasaisena. Jos kasvu jatkuu tämän vuosikymmenen ajan tasaisena, arvioidaan jäsenmäärän olevan vuoden 2020 alussa jo yli 17000.

Vuoden 2009 lopussa Helsingin hiippakuntaan kuului (rekisterin mukaan) 10.841 katolilaista. Edellisvuoden luvusta kasvua on 491 henkeä. Tämä tarkoittaa 4,7 prosentin kasvua.

Prosentuaalisesti kasvu oli suurinta Pyhän Olavin seurakunnassa (13,2%). Absoluuttisesti suurinta kasvu oli Helsingin Pyhän Marian seurakunnassa, jonka jäsenmäärä lisääntyi 132 hengellä.

Taulukko jäsenmäärästä.

Kielet

Suomea äidinkielenään puhuu 4561 katolilaista, vastaavasti ruotsia puhuu 663 ja muita kieliä 5644 katolilaista. Prosenttiosuudet ovat 42,0% (43,5%) suomea, 6,1% (6,2%) ruotsia ja 51,9% (50,2%) muita. Suluissa on esitetty edellisen vuoden osuus.

Muutosten syyt

Kasteessa hiippakunnan jäseneksi liitettiin 185 henkeä, ja kirkkoon ottamisen kautta jäsenmäärä kasvoi 46 hengellä. Muualta hiippakunnan alueelle muutti 404 katolilaista. Jäsenmäärä väheni kuolemien kautta (32), muualle muuttamisen takia (119) sekä kirkosta eroamisen takia (59).

Sakramentit ja opetus

Ensikommuunio annettiin 194 seurakuntalaiselle, ja vahvistuksen sakramentti jaettiin samoin 137 henkilölle.
Avioliittoja, joissa vähintään toinen osapuoli oli hiippakunnan jäsen, solmittiin 54. Näistä 15 tapauksessa molemmat aviopuolisot olivat katolilaisia. Kaikkiaan kirkollisia avioliittoja solmittiin hiippakunnan alueella 58.
Uskonnonopetusiässä oli 1630 lasta, joista vain 962 (59,0%) osallistui opetukseen koulussa, lauantaikurssilla tai jollakin muulla tavalla.

Jäsenkehitys

Katolisen kirkon jäsenkehitys on Suomessa ollut viimeisten vuosikymmenten ajan hyvin myönteinen: vuosien 1988 ja 1998 välissä jäsenmäärä kasvoi 74,3% ja vastaavasti vuosien 1998 ja 2008 välissä se kasvoi 41,5%. Aikaisemman luvun poikkeuksellinen suuruus selittynee erityisesti sillä, että paavi Johannes Paavali II vieraili Suomessa kesäkuussa 1989.

KATT

Tilastoja lukiessa kannattaa huomioida, että rekisterilukuihin saattaa jäädä pieniä epätäsmällisyyksiä, kun esimerkiksi seurakuntien sisäiset siirrot on voitu eri seurakunnissa merkitä eri vuoden puolelle.