Katoliset piispat kannustavat sunnuntain pyhittämiseen

Pohjoismaiden katoliset piispat ovat sunnuntaina 8. marraskuuta  julkistaneet paimenkirjeen, jossa he kehottavat pitämään sunnuntain pyhänä. Piispojen mukaan ”sunnuntain tulee olla ruumiillisen ja henkisen rentoutumisen päivä, joka on vapaa ammattityöstä ja tarkoitettu perhe-elämän hoitamiseen, ystävyyssuhteisiin, sairaiden ja yksinäisten tapaamiseen sekä kulttuuriseen ja henkiseen rakentumiseen”.

Paimenkirjeessä piispat muistuttavat maittensa katolilaisia, että ”pyhittämällä sunnuntain me osoitamme kanssaihmisillemme, kuinka tarvittava vapaa-aika voidaan tehdä mielekkääksi ja hyödylliseksi ruumiillisen ja henkisen levon ajaksi”.

Piispat kehottavat kaikkia uskovia ”jälleen viettämään sunnuntaita armon ja pelastuksen aikana ja ymmärtämään sen pyhittämisen olevan uskosta todistamista ja kannustusta entistä vahvempaan panokseen ilosanoman levittämiseksi maailmassa”.

Pohjoismaiden katolisen piispainkokouksen puheenjohtaja on Tukholman piispa Anders Arborelius OCD ja sen pääsihteerinä toimii sisar Anna Mirijam Kaschner CPS. Suomesta piispainkokoukseen kuuluu maan ainoa katolinen piispa, Helsingin piispa Teemu Sippo SCJ.

KATT/NBK