Miksi eksorkismi ei ole tunnettu?

Niiden kolmensadan vuoden aikana, joita kutsutaan valistuksen aikakaudeksi, tieteellinen maailma on ollut varma siitä, että koska tiede on edennyt paljon, sen edistyminen tulee olemaan rajaton. Ja niille, jotka eivät usko Jumalaan, Jumalasta on tullut hyödytön, koska kaikki voidaan ratkaista tieteen avulla.

Tänä aikana yritettiin hävittää Jumala ihmisten elämästä, niin kuin suomalaisten kirkkojen seiniltä poistettiin kaikki hengelliset kuvat. Pyhimyksien ja paholaisten kuvien tilalle pystytettiin sen ajan suurmiesten patsaita.

Mutta tuli aika, jolloin tiede ei enää edistynyt niin kuin toivottiin. Suuret tiedemiehet eivät enää ajatelleet, että kaikki ongelmat voitiin ratkaista tieteen avulla. Rakennettiin esimerkiksi yhä voimakkaampia teleskooppeja, jotta voitaisiin paljastaa kaikki, mitä avaruudessa on. Löydettiin uusia maailmoja. Tieteen tutkimuskenttä kasvoi rajattomaksi mutta tieteellinen tieto ei kasvanut.

Kirkko oli näiden kolmensadan vuoden aikana lakannut olemasta kiinnostunut kaikista hengellisistä maailmoista. Pyhimykset ja paholaiset eivät enää kiinnostaneet, kirkkojen seinistä niiden kuvat peitettiin valkoisella maalilla. Luotiin mielikuva, että pyhimysten ja paholaisten muodostama ongelma oli kadonnut. Tosiasiassa pyhimykset ja paholaiset pysyivät.

Siihen saakka kirkko oli jatkanut Kristuksen aloittamaa paholaisten karkottamista, mutta valistuksen aikakaudella lopettiin paholaisen valtaamien ihmisten eksorkismit.
Monsignore Gabriele Amorth, Rooman hiippakunnan eksorkisti ja vuodesta 1994 kansainvälisen eksorkistien yhdistyksen puheenjohtaja, on journalististen taitojensa avulla erityisesti Famiglia Cristiana -lehdessä ja monilla esiintymisillään radiossa ja televisiossa saanut alkamaan eksorkismin elpymisen Euroopassa ja koko maailmassa.

Aikaisemmin, jos joku tarvitsi eksorkismia, hänen piti mennä Englantiin anglikaanien puheille. Jopa Italiasta oli vaikea löytää eksorkistia. Nykyään jokaisessa italialaisessa hiippakunnassa on vähintään yksi eksorkisti, ellei kaksi tai kolme. Joka vuosi nämä eksorkistit tapaavat toisiaan kansainvälisissä kongresseissa ja jakavat keskenään kokemuksiaan.

Monsignore Amorth itse on julkaissut kolme kirjaa italiaksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi (joitakin vielä muillakin kielillä). Vuonna 1994 ilmestyi italiaksi 12. painos kirjasta ”Un esorcista racconta” (An Exorcist tells his Story) Edizioni Dehoniane Bologna -kustantamosta. Vuodesta 1992 vuoteen 2000 ilmestyi italiaksi yhdeksän painosta kirjasta ”Nuovi racconti di un esorcista” (New account of an exorcist). Vuonna 1998 ilmestyi teos ”Esorcisti e Psichiatri” (Exorcism and Psychiatry) samasta dehoniaanien kustantamosta.

Amorthin ensimmäinen kirja on ollut Euroopassa bestseller. On sanottu, että jokaisen pastoraalisen työn johtajan, olkoon hän pappi tai maallikko, pitäisi lukea tämä teos. ”Vaikka ihminen ei enää usko saatanaan, se tunkeutuu hänen henkeensä ja sydämeensä erityisesti monien okkultimista, magiasta, spiritismistä ja lahkoista lähtöisin olevien tapojen kautta.”

isä Guy Barbier

EKSORKISMI KATOLISESSA KIRKOSSA

Katolisen kirkon katekismus selittää eksorkismia näin:

Kun kirkko pyytää julkisesti ja valtuuteensa vedoten Jeesuksen Kristuksen nimessä, että joku henkilö tai jokin kohde varjeltuisi Pahan vaikutukselta tai pääsisi irti sen vallasta, puhutaan eksorkismista. Jeesus itse on tehnyt näin; [vrt. Mark. 1:25–26] häneltä on peräisin kirkon valta ja tehtävä toimittaa eksorkismeja. [vrt. Mark. 3:15; 6:7,13; 16:17.] Yksinkertaisessa muodossa eksorkismi toimitetaan kasteen vieton yhteydessä. Juhlallisen, niin sanotun suuren eksorkismin voi toimittaa vain pappi ja vain piispan luvalla. Tällöin on meneteltävä viisaasti ja pitäydyttävä tiukasti kirkon laatimiin sääntöihin. [vrt. CIC, kaanon 1172] Eksorkismin tavoite on karkottaa demoneja tai vapauttaa demonien vaikutuksesta sillä hengellisellä auktoriteetilla, jonka Jeesus on uskonut kirkolleen. Sairaudet, ennen kaikkea psyykkiset sairaudet ovat kokonaan toinen asia; niiden hoitaminen kuuluu lääkärille. Siksi on tärkeää, että ennen eksorkismin viettoa otetaan selvyys siitä, onko kyseessä todella Paholaisen läsnäolo vai sairaus. (KKK 1637)