Opetusosaston tiedonanto ”Lauantaikoulusta”

Lauantaikoulu – korvaava opetus

Hiippakunnan Opetusosaston yhdessä Pyhän Henrikin sekä Pyhän Marian seurakuntien kanssa järjestämä kouluopetusta täydentävä ja opetussuunnitelmaa seuraava ns. Lauantaikoulu alkaa jälleen 15.9. Englantilaisella koululla, osoitteessa Mäntytie 14, 00270 Helsinki.

Toimintaan osallistuminen on avoin kaikille. Materiaali- ja opetuskulujen kattamiseksi opetusmaksu vuonna 2018-2019 on 80€. Opetuskertoja on vuoden aikana kahdeksan (15.9, 3.11, 15.12, 19.1, 9.2, 9.3, 27.4. ja 11.5.) Tilaisuudet alkavat klo 10:00 ja päättyvät klo 14 mennessä. Välipalat tulee tuoda itse, sillä meillä ei ole mahdollisuutta käyttää koulun tiloja ruoan valmistamiseen.

Kurssin opetuksen materiaalina käytetään samoja oppikirjoja kuin kouluissakin. Jokaisella tapaamiskerralla vietetään Pyhän Marian seurakunnassa myös messu. Ensimmäisellä tapaamiskerralla osallistujat jaetaan ryhmiin ikäluokkien mukaisesti. Vanhemmille on tiedotustilaisuus, jossa käymme läpi käytännön asioita sekä toiminnan periaatteita.

Korvaavuus koulun opetuksesta

Opetusosastolla ei ole valtuuksia myöntää vapautusta opetusviranomaisen eli koulun lakisääteisestä tehtävästä järjestää omanuskonnon opetusta. Jos koulu kuitenkaan ei kykene järjestämään opetusta joko omalla koululla tai kohtuullisen matkan päässä, huomioiden oppilaan ikä ja olosuhteet, voivat vanhemmat hakea poikkeuksellisesti korvaavuutta opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta koulusta.

Tällöin opiskelijan oman koulun on esitettävä Opetusosastolle pyyntö kouluopetuksen korvaavuuden hakemisesta Lauantaikoulu -toiminnan muodossa. Vanhempien tulee pyytää esim. koulusihteeriä, rehtoria tai vararehtoria hakemaan korvaavuutta sähköpostilla opetus(at)katolinen.fi. Tarkemmat ohjeet korvaavuuden hakemiseksi annetaan ensimmäisen tapaamisen tiedotustilaisuuden yhteydessä.

Koulun esittäessä opetuksen korvaavuutta opiskelijalle, on kurssimaksu alennettuna 40€.

Korvaavuutta on haettava mahdollisimman pian, sillä korvaavuuden piiriin hyväksytyt opiskelijat ovat etusijalla, jos opetusluokat kasvaisivat opetuksen kannalta epäedullisen suuriksi ja, koska opettajat saattavat muokata näille oppilaille korvaavuuden edellyttämiä lisätehtäviä tai kokeita. Korvaavuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikilla opetuskerroilla, sekä annettujen tehtävien hyväksytysti suorittamista. Poissaolo mistään muusta, kuin sairauden yms. perustellun syyn vuoksi voi vaikeuttaa korvaavuustodistuksen saamista.

Ystävällisin terveisin
Opetusjohtaja Osmo Vartiainen
Lisätietoja: puh. 0505440871, email opetus(at)katolinen.fi