Paavi avasi perheeseen liittyvän katekeesisarjan

papasalutaPaavi Franciscus avasi keskiviikon yleisaudienssin yhteydessä 10.12.2014 uuden viikottaisen katekeesisarjan perheestä. Ensikatekeesissaan hän pohti syksyn perhesynodin merkitystä kirkolle ja kertoi vähän synodin taustasta.

Pyhällä isällä oli selkeä viesti: synodi oli tapahtunut ”cum Petro et sub Petro”, vakaasti hänen itsensä valvonnassaan ja alaisuudessa. Samalla hän toisti, että vaikka synodi ei olekaan parlamentaarista työskentelyä, oli hän halunnut taata osallistuville mahdollisimman laajat vapaudet puhua ja tuoda ajatuksensa esille. Ajatukset synodin sisäisistä konflikteista pyhä isä torjui ja viittasi ainoastaan keskustelua käydyn joskus hyvinkin suorasanaisin puheenvuoroin.

Katekeesin yhteydessä paavi myös kertoi, että perhesynodin syksyn päätösasiakirjaa ollaan juuri lähettämässä uusien kysymysten kanssa piispainkokouksille ympäri maailman. Päätösasiakirja ja vastaukset kysymyksiin ovat se pohjamateriaali, jonka varaan piispainsynodin varsinaisen yleiskokouksen työ rakentuu ensi vuoden lokakuussa.

KATT/VIS