Paavi kastoi 16 lasta Sikstiiniläiskappelissa

Sunnuntaina 8.1. vietettiin Herran kasteen juhlaa. Perinteisesti paavi on tämän juhlan yhteydessä kastanut joitakin lapsia Vatikaanin Sikstiiniläiskappelissa. Tänä vuonna paavi Benedictus XVI kastoi Sikstiiniläiskappelissa vietetyssä messussa 16 lasta. Saarnassaan paavi muistutti, että lapsen kasvatuksesta tulee ihmeellinen tehtävä, jos siinä toimii yhteistyössä Jumalan kanssa, joka on jokaisen ihmisen ensimmäinen ja todellinen kasvattaja.

Paavi muistutti ensimmäiseen lukukappaleeseen (Jesaja 55) viitaten pelastuksen lähteistä, Jumalan sanasta ja sakramenteista, joista aikuisten on itse ensin ravittava itseään voidakseen ohjata nuoria heidän kasvussaan. Vanhempien on annettava paljon, mutta voidakseen antaa heidän on myös saatava, muuten he tyhjenevät. Vanhemmat, tai edes papit, eivät ole lähteitä, vaan ikään kuin kanavia, joiden kautta Jumalan rakkaus välittyy.

Paavi korosti, että rukous on ensimmäinen ehto kasvatukselle, koska siinä uskomme lapset Jumalalle, joka tuntee heidät ennen meitä ja paremmin kuin me itse ja tietää täysin, mikä heille on parasta. Samalla rukouksessa kuuntelemme Jumalaa voidaksemme hoitaa hyvin oman osuutemme kasvatuksesta.

KATT/VIS/Zenit