Paavi varoitti relativismista

Ottaessaan vastaan Yhdistyneen kuningaskunnan uuden Pyhän istuimen suurlähettilään Nigel Bakerin Vatikaanissa syyskuun 9. päivänä, paavi Benedictus XVI huomautti Lontoon hiljattaisiin mellakoihin liittyen, ettei moraalisia arvoja saa erottaa politiikasta.

Pyhä isä totesi: ”Kun politiikka ei rakennu objektiivisten arvojen varaan tai edistä niitä, siitä seuraa moraalinen relativismi, jolla on taipumus tuottaa turhautumista, epätoivoa, itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä toisten ihmisten elämää ja vapautta kohtaan sen sijaan, että se johtaisi kohti vapaata, reilua, oikeudenmukaista ja välittävää yhteiskuntaa.”

”Lisäksi terveen yhteiskunnan keskeisten arvojen vaaliminen – elämän ja perheen puolustaminen, nuorison tervehenkinen moraalikasvatus ja veljellinen huomio köyhiä ja heikkoja kohtaan – auttaa varmasti näkemään jokaisen ihmisen velvollisuuksien positiivisen merkityksen ystäviä ja tuntemattomia kohtaan paikallisyhteisössä ja rakkaudessa toimimaan niiden mukaisesti.”

KATT/CNA/VIS