Paavin vetoomus Egyptin puolesta

Paavi Benedictus XVI vetosi yleisaudienssinsa lopussa 12. lokakuuta rauhan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi Egyptissä. Sunnuntaina 9. lokakuuta 26 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui yhteydenotoissa koptikristittyjen ja poliisijoukkojen välillä; mielenosoittajat olivat protestoineen kirkon polttamisen vuoksi.

Paavi lausui vetoomuksessaan: ”Olen hyvin surullinen niiden väkivaltaisuuksien vuoksi, joita Kairossa tapahtui viime sunnuntaina. Otan osaa uhrien perheiden ja koko Egyptin kansan tuskaan. Sitä repivät yritykset uhata rauhanomaista rinnakkaiseloa sen yhteisöjen kesken, mitä päinvastoin on välttämätöntä vaalia, erityisesti tänä siirtymäaikana.

Kehotan uskovia rukoilemaan, että tämä yhteiskunta nauttisi todellista rauhaa, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen, jokaisen kansalaisen vapauden ja arvokkuuden kunnioittamiseen. Tuen Egyptin siviili- ja uskonnollisten viranomaisten vaivannäköä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikkien ihmisoikeuksia – erityisesti vähemmistöjen – kunnioitetaan, kansallisen ykseyden hyväksi.”

13. lokakuuta myös Euroopan katolisten piispainkokousten neuvosto ilmaisi huolensa; neuvoston puheenjohtajan kardinaali Péter Erdőn lausunnossa todetaan, että Euroopan piispat ovat lähellä kaikkia Egyptin kansalaisia, erityisesti koptikristittyjä, joita on kohdannut väkivalta. He kutsuvat Euroopan maiden hallituksia puolustamaan kaikkia kristittyjä, joita vastaan hyökätään heidän uskonnollisen, etnisen tai sosiaalisen taustansa vuoksi.

KATT/VIS/CCEE