Pappienneuvosto pohdiskeli liturgiaa, nuorisoa ja taloutta

Pappienneuvosto kokoontui piispantalossa 1.10.2018 ja keskusteli muun muassa katolisen elämämme keskuksen eli pyhän messun arvokkuuden vaalimisen tärkeydestä esimerkiksi kommuunion jakamisessa. Lisäksi neuvostossa pohdittiin lapsiperheiden osallistumisen tukemisen mahdollisuuksia niin, että lapset kasvaisivat liturgian hengen mukaiseen läsnäoloon.

Nuorisotyön osalta todettiin, että lasten lisäksi nuoret ovat kirkon tulevaisuutta ja erityistä pastoraalista huomiota on kiinnitettävä niihin tilanteisiin ja kysymyksiin, joita nuorilla on elämässään ja katolisessa uskossaan. Paavin Tallinnan vierailun yhteydessä pidetty nuorille suunnattu tapahtuma on saanut hyvää palautetta ja Roomassa kokoontuvan piispainsynodin vaiheita seurataan tarkasti.

Taloudellisesta tilanteesta on tullut uusia kokemuksia työlainsäädäntövelvotteiden myötä, ja niiden perusteella kustannusrasitus seurakunnille on huomattava. Taloudellisen ja materiaalisen avustuksen jatkuminen ja lisääminen seurakuntalaisilta ja kaikilta muilta mahdollisilta tahoilta eri keinoin joko hiippakunnalle suoraan tai seurakunnille on edellytys toiminnan ylläpitämiselle ja mahdolliselle kehittämiselle myös koulutuksen ja tiedottamisen saralla.

Neuvostossa toivottiin, että hiippakunnassa ja seurakunnissa löytyisi väyliä kertoa yhteiskunnassa kirkon ulkopuolellakin siitä hyvästä työstä, jota kaiken aikaa tehdään kirkon piirissä eri puolilla Suomea.

Veli Gabriel Salmela OP
Pappienneuvoston sihteeri