Pastoraalineuvosto keskusteli nuorisosta ja nuorisopastoraalista

Hiippakunnan pastoraalineuvosto kokoontui Tampereella 5.3.2011 aiheena nuoriso ja nuorten kanssa tehtävä pastoraalinen työ.
Sisar Barbara Ogieniewska USJK alusti nuoruudesta elämänvaiheena ja nuorten kanssa tehtävästä pastoraalisesta työstä Johannes Paavali II ajatusten perusteella. Hän jakoi myös tekemänsä taulukon siitä, millaista nuorisotyötä eri seurakunnissa tehdään. Tämän jälkeen seurakuntien edustajat kävivät läpi omien seurakuntiensa nuorisotyön tilannetta.

Iloa herätti nuorten omaehtoinen toiminta, jota Turun, Tampereen ja Helsingin nuorten välille on virinnyt. Toisaalta on valitettavasti nähtävissä, että vahvistusikään mennessä noin puolet kastetuista vieraantuu seurakunnasta. Monissa puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota nuorten katolisen identiteetin kasvattamiseen, vastuuhenkilöiden löytämiseen nuorten ja vanhempien keskuudesta sekä ryhmien helppoon saavutettavuuteen. Myös perhetyö on panostamista nuorisotyöhön. Yksi mietittävä asia on myös verkossa tehtävä nuorisotyö.

Päätettiin ehdottaa hiippakunnan nuortenpäivien järjestämistä Suomessa vuonna 2012. Asia viedään pappienneuvostolle ja sieltä etsitään pappia, joka yhdessä sisar Barbaran kanssa toimisi projektin vastuuhenkilönä.

Hiippakunnan rukouskirja on valmistumassa ja julkaistaan tänä vuonna.

Piispa toimii Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajana. Edellisessä kokouksessa Valamossa käsiteltiin ulkomaalaisten asemaa ja heidän kanssaan tehtävää työtä.

Pohjoismaiden piispainkonferenssi on kokoontunut jo kahdesti tänä vuonna. Aiheena on ollut mm. lasten hyväksikäyttötapausten käsittely. Ohjeiden kehittäminen on edelleen kesken samoin kuin yhteyshenkilön etsintä.
Piispa on käynyt luterilaisen ja ortodoksisen arkkipiispan kanssa Istanbulissa vierailulla ekumeenisen patriarkan luona.
Hiippakunnassa on kolme pappiskandidaattia, joista Dang Tien Dung jatkaa diakonina Henrikissä ja kaksi muuta opiskelee ulkomailla. Myös Redemptoris Mater -seminaarissa on kuusi hyväksyttyä pappiskandidaattia.

Johannes Paavali II julistetaan autuaaksi 1.5.2011. Ryhmä maallikoita on valmistamassa blogia hänestä ja hänen elämäntyöstään. Hiippakunnan toimenpiteitä mietitään vielä.

Vaihdettiin seurakuntien kuulumisia.

Seuraava pastoraalineuvoston kokous pidetään 14.-15.10.2011. Aiheena silloin on karitatiivinen toiminta hiippakunnassa ja seurakunnissa.

KATT / Juho Kyntäjä